Skočiť na hlavný obsah

Štátna skúška bakalárskeho stupňa a obhajoby bakalárskych prác sa na Katedre dejín a teórie umenia konajú 18.-19.5.2021. Štátne skúšky budú prebiehať online formou v rámci platformy Microsoft Teams. Študenti sú rozdelení do dvoch dní podľa priloženého časového harmonogramu.

Prostredníctvom nasledovných linkov je možné sa verejnej štátnej skúšky a obhajob bakalárskych prác zúčastniť.

18.5.2021 (verejne prístupný link)

19.5.2021 (verejne prístupný link)