Skočiť na hlavný obsah

V študijnom programe Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry (FF TU):

doc. Mgr. Katarína Ihringová, PhD.

  1. Telo a gender. Rodové aspekty v súčasnom vizuálnom umení

doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD.

  1. Obraz v ráme a rám v obraze: hry s interferenciou priestoru v umení raného novoveku
  2. K umeniu a umelcom barokovej Trnavy

 

Témy doktorandského štúdia v študijnom programe dejiny a teória výtvarného umenia  a architektúry realizované v spolupráci so SAV:

prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

  1. Temporality ikonológie – prípadová štúdia

doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD.

  1. Modernistické umelecké stratégie po roku 1945 – prípadová štúdia

prof. dr. Barbara Kristina Murovec, Mgr. Mgr. art. Barbara Hodásová, PhD.

  1. Environmental (ecological) humanities and art history (how to narrate transformations, monuments, and art objects in the context of changes, caused by wars, for instance religious or with the Ottomans, natural disasters and epidemics, especially plague, earthquake and flood)
  2. Digital humanities and art history (exploring the potential of digital art history in Central Europe)

Mgr. Vratislav Zervan, PhD.

  1. Dejiny digitálnych dejín umenia. Teórie, metódy a kritika

Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD.

  1. Kostol sv. Jakuba v Levoči - farský chrám stredovekého mesta (umeleckohistorická/architektonicko-historická analýza)

PhDr. Marta Herucová, PhD.

  1. Uhorskí umelci študujúci na vybranej európskej akadémii alebo inej umeleckej škole v 19. storočí so zreteľom na Slovensko