Skočiť na hlavný obsah

prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD.

  1. Vplyv miestnych elít na rozhodovací proces v samospráve (sekundárna analýza údajov a empirický prieskum)

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.

  1. Ekologické dilemy vo verejnej mienke na Slovensku v komparatívnej perspektíve  
  2. Príčiny odkladu rodičovstva na Slovensku v porovnaní s krajinami EÚ
  3. Analýza požiadaviek trhu práce v kontexte Industry 4.0.
  4. Participatívne plánovanie verejných mestských priestorov

 

Témy doktorandského štúdia v študijnom programe teória a metodológia sociológie realizované v spolupráci so SAV

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.

  1. Formovanie historickej pamäte na Slovensku po roku 1993 (aktéri, nástroje, spoločnosť)