Skočiť na hlavný obsah

prof. PhDr. Eduard Droberjar, PhD.

  1. Invázia Svébov do Norika, Panónie a Itálie počas markomanských vojen

doc. Mgr. Miroslava Daňová, PhD.

  1. Komunikačné koridory na riečnych hraniciach Rímskej ríše

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik

  1. Rímske mince u Kvádov (konzultant: PhDr. Eva Kolníková, DrSc.)

doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD.

  1. Deviantný spôsob pochovávanie v antike

 

Téma dizeratčnej práce, ktorá je realizovaná v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre

PhDr. Karol Pieta, DrSc.

  1. Výmena a obchod ako sociálnoekonomický fenomén protohistorického a ranostredovekého obdobia v západnej časti Karpatskej kotliny