Skočiť na hlavný obsah

Študijné oddelenie - kontakt

Zlata Cisárová, e-mail: zlata.cisarova [at] truni.sk
Silvia Ondrišová, e-mail: silvia.ondrisova [at] truni.sk
Mgr. Monika Šturdíková, e-mail: monika.sturdikova [at] truni.sk
Telefón: +421 33 5939387

Stránkové hodiny pre študentov:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
10:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
-------------

 


Centrum prvého kontaktu

Jana Bachratá, e-mail: jana.bachrata [at] truni.sk
Telefón: +421 33 5939374

Ing. Mgr. Jana Ješková, e-mail: jana.jeskova [at] truni.sk
Telefón: +421 33 5939361

 

Aktuality

Doctorandorum dies 2017

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Vážené doktorandky, doktorandi,
Dovoľujeme si Vás pozvať na vedeckú konferenciu doktorandov, v rámci ktorej sa chceme podeliť o teoretické, metodologické a aplikačné poznatky v jednotlivých oblastiach výskumu.
Touto cestou chceme nadviazať na kontinuitu predchádzajúcich ročníkov doktorandských konferencii na našej fakulte.Cieľom konferencie je zdieľanie aktuálnych výskumných zámerov doktorandov, ako i možnosť diskutovať a polemizovať nad ďalšími možnosťami rozvoja vedy a výskumu.

20. január 2017

Harmonogram 1. a 2. kola zápisov PVP a PV na letný semester akademického roku 2016/2017.

Harmonogram 1. a 2. kola zápisov PVP a PV na letný semester akademického roku 2016/2017.

1. kolo prípravy predmetov: 23. 01. 2017 (od 8:00) — 25. 01. 2017 (do 7:59) (zverejnené pedagógom)
1. kolo prihlasovania sa na predmety: 25. 01. 2017 (od 8:00) — 30. 01. 2017 (do 7:59)
(prístupné študentom)
Akceptácia alebo zamietnutie požiadaviek: 30. 01. 2017 (od 8:00) — 01. 02. 2017 (do 7:59)
(zverejnené pedagógom)
Zverejnenie výsledkov 1. kola: 01. 02. 2017 (od 8:00) — 03. 02. 2017 (do 7:59)
(prístupné študentom)

20. január 2017