Skočiť na hlavný obsah

Katedra klasickej archeológie realizuje od júla 2018 archeologický výskum v areáli Rusovského kaštieľa. Preskúmanie okolia kaštieľa je dôležitým krokom pred plánovanou rekonštrukciou.
Prvotným krokom bolo odstránenie hornej vrstvy zeminy z vopred určených sond. Nasledovalo postupné prehlobovanie a identifikácia jednotlivých štruktúr a nálezov, pričom sa ešte v júli podarilo identifikovať aj obejkty z doby rímskej.
O pohľad na lokalitu a najzaujímavejšie nálezy sa s Vami radi podelíme aspoň touto cestou. Ďalšie aktualizáciu nájdete aj na Facebooku Katedry klasickej archeológie!

Autormi fotografií sú pracovníci Katedry klasickej archeológie (E. Hrnčiarik, T. Kolon)