Skočiť na hlavný obsah

EXKURZIA 2024 - organizačné stretnutie 5.10.

Vo štvrtok 5.10. o 8:40 sa v miestnosti 4S1 uskutoční organizačné stretnutie k predmetu Exkurzia a samotnej ceste, ktorá sa bude realizovať v letnom semestri.

Doc. E. Hrnčiarik študentom predstaví možnosti za ktoré budú môcť hlasovať, predpokladaný rozpočet a približný termín pre jednotlivé cesty. Následne prebehne online hlasovanie. Hlasovania sa môžu zúčastniť študenti, ktorí majú v LS 2023/24 zapísaný predmet Exkurzia, Exkurzia I alebo Exkurzia II.

02. október 2023

Získali sme ocenenie Objav roka 2022!

Archeologický ústav SAV, v. v. i., Nitra a Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave s podporou inštitúcií HELICOP, s.r.o., Poriečne oddelenie Polície SR, Obec Iža, Akito diving získali 27.9.2023 cenu časopisu Pamiatky a múzeá v kategórii OBJAV ROKA 2022 za objav pilierov rímskeho mosta pri rímskom vojenskom tábore v Iži.

28. september 2023

KELEMANTIA 2023 - Letná škola archeológie na lokalite UNESCO je úspešne za nami

Katedra klasickej archeológie TRUNI spolu s Archeologickým ústavom SAV, Podunajským múzeom v Komárne a Obcou Iža organizovala letnú školu archeológie v rímskom vojenskom tábore v Iži, pamiatke UNESCO.

Zúčastnili sa na nej študenti z 5 univerzít z Čiech, Maďarska, Poľska a Slovenska. Absolvovali postupne 2 dvojtýždňové turnusy výskumu, doplneného o exkurzie, archeologický výskum, workshopy a konzultácie s odoborníkmi na keramiku, kovy, kostené predmety, archeológiu pod vodou alebo terénnu prax.

06. august 2023

Študenti pezinského gymnázia sa zoznamovali so štúdiom na Trnavskej univerzite.

V závere školského roka nás navštívili študenti kvarty z Gymnázia v Pezinku.

Prezreli si budovu Trnavskej univerzity v Trnave a zoznámili sa aj s možnosťami štúdia na našej katedre.

Doc. L. Nováková záujemcom umožnila zblízka si pozrieť repliky významných archeologických nálezov zo Slovenska či antropologický materiál. Študenti si vyskúšali sedenie v univerzitných laviciach, obzreli postery z tohtoročných seminárnych prác a určite prežili na akademickej pôde aj v Trnave zaujímavý deň.

29. jún 2023

Archeopark Cífer-Pác vznikne vďaka intenzívnemu nasadeniu prof. V. Varsika.

Prof. V. Varsik z našej katedry sa podieľa na budovaní archeoparku významnej lokality doby rímskej na Slovensku - v obci Cífer - Pác.

Bude to prezentačno-náučný areál s náznakovou rekonštrukciou objektov z archeologickej lokality rímsko- germánskej usadlosti. Areál bude využívať verejnosť a návštevníci ako múzeum v prírode so sezónnymi aktivitami (workshopy tkania na dobových tkáčskych krosnách, výroba keramiky na hrnčiarskom kruhu a pod.).

Ideu Archeoparku prezentoval prof. V. Varsik verejnosti už v roku 2017, no k realizácii sa prechádza až teraz.

29. jún 2023

Exkurzia klasických archeológov 2023

V termíne 17.-25.4.2023 sa študenti aj členova Katedry klasickej archeológie vydali na ďalšiu odbornú exkurziu do Stredomoria. Študenti si v hlasovaní tentoraz vybrali oblasť Neapolského zálivu a etruský svet.
Spoznávanie archeologických lokalít, nálezov v múzeách a okolitej krajiny preverilo aj baterky v krokomeroch :)

Exkurzia bolo mimoriadne poučná a zaujímavá, ďakujeme za jej skvelú organizáciu doc. Erikovi Hrnčiarikovi.

28. apríl 2023

Otázky BIODIVERZITY na Fore Tyrnaviense 2023

Pozývame vás na dve zaujímavé prednášky v rámci cyklu FORUM TYRNAVIENSE, ktoré sa uskutočnia 4.4.2023 na pôde Trnavskej univerzity v Trnave, Hornopotočná 23 (miestnosť 4P1).

Čo vieme o biodiverzite? predstaví Viliam Vongrej (Štátna ochrana prírody SR)

a

Biodiverzitu v antike predstaví Lucia Nováková (Katedra klasickej archeológie, Trnavská univerzita v Trnave)

Prednášky sa uskutočnia za podpory Katedry klasickej archeológie a OZ Pro Archaeologia Classica.

31. marec 2023