Skočiť na hlavný obsah

Archeopark v Cíferi-Páci je otvorený pre verejnosť

Popri malokarpatskom potoku Gidra na území dnešného Cífera-Pácu sa v dobe rímskej rozvíjala osada germánskych Kvádov. Nebolo by na nej nič mimoriadne výnimočné, keby sa archeológom nepodarilo preskúmať ohradený veľmožský dvorec na jej okraji. V 4. storočí n. l. je totiž v osade doložená prítomnosť zámožnej vrstvy vtedajšej spoločenskej elity. Jeden z jej príslušníkov nadviazal priateľské kontakty do rímskeho prostredia za Dunajom a navyše zatúžil po bývaní v rímskom štýle.

02. máj 2024

Štátne skúšky z klasickej archeológie - 28.5.2024

Štátne skúšky študentov klasickej archeológie na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia sa uskutočnia 28.5.2024 o 10:00 v miestnosti 4S1.

Okruhy štátnych skúšok pre študentov magisterského štúdia pre aktuálny akademický rok sú zverejnené  a verejne prístupné v systéme MAIS, pri jednotlivých predmetoch štátnej skúšky (Antické Grécko, Antický Rím a Rímske provincie).

V prípade otázok sa obráťte sa študijného poradcu katedry (doc. M. Daňová).

25. apríl 2024

Uskutočnil sa workshop zameraný na rieku Hron a jej potenciál pre archeologický výskum.

V spolupráci s Archeologickým ústavom SAV sme 6. a 7. februára 2024 zorganizovali multidisciplinárny workshop zameraný na archeologické lokality v povodí rieky Hron.

Workshopu sa zúčastnili kolegovia z Pamiatkového úradu  v Banskej Bystrici, archeologickej spoločnosti Midland Adventure a Katedry plánovania a tvorby krajiny na Technickej univerzite vo Zvolene. Diskutovali sme o vhodnej metodike výskumu, potenciálnych lokalitách a možnostiach ďalšieho smerovania spoločných výskumov.

12. február 2024

Nové číslo zborníka Architectura Archaeologica Antica, vol. V. je hotové!

Študenti, pedagógovia aj externí spolupracovníci sa podieľali už na piatok čísle spoločného recenzovaného zborníka Architectura Archaeologica Antica.

Aktuálny diel s názvom Večera v Neapolskom zálive. Triclinium v rímskych vilách a hodovanie Rimanov predstavuje základné princípy rímskeho stolovania/hodovania, jeho vznik, priebeh a triclinium - priestor určený na tento účel.

12. január 2024