Skočiť na hlavný obsah

Exkurzia klasických archeológov 2023

V termíne 17.-25.4.2023 sa študenti aj členova Katedry klasickej archeológie vydali na ďalšiu odbornú exkurziu do Stredomoria. Študenti si v hlasovaní tentoraz vybrali oblasť Neapolského zálivu a etruský svet.
Spoznávanie archeologických lokalít, nálezov v múzeách a okolitej krajiny preverilo aj baterky v krokomeroch :)

Exkurzia bolo mimoriadne poučná a zaujímavá, ďakujeme za jej skvelú organizáciu doc. Erikovi Hrnčiarikovi.

28. apríl 2023

Otázky BIODIVERZITY na Fore Tyrnaviense 2023

Pozývame vás na dve zaujímavé prednášky v rámci cyklu FORUM TYRNAVIENSE, ktoré sa uskutočnia 4.4.2023 na pôde Trnavskej univerzity v Trnave, Hornopotočná 23 (miestnosť 4P1).

Čo vieme o biodiverzite? predstaví Viliam Vongrej (Štátna ochrana prírody SR)

a

Biodiverzitu v antike predstaví Lucia Nováková (Katedra klasickej archeológie, Trnavská univerzita v Trnave)

Prednášky sa uskutočnia za podpory Katedry klasickej archeológie a OZ Pro Archaeologia Classica.

31. marec 2023

Exkurzia Paríž 2023 (program)

Podrobnosti k plánovanej (dobrovoľnej) exkurzii do Paríža:

Piatok 27.1.2023 prílet, ubytovanie, večer k Eifelovke alebo Basilique du Sacré-Cœur (Montmartre).

Sobota o 9.00 vstup do Múzea Louvre (budeme tam celý deň), večer ku katedrále Notre-Dame a posedieť pri rieke.

Nedeľa o 9.30 vstup do Múzea v národnej knižnici (pozrieme si tam mince, medaile, gemy ale napríklad aj rukopis románu od V. Huga) potom bude prestávka a o 14.30 pôjdeme do Musée de l'Homme (kde si prezrieme zbierku praveku – najmä paleolit).  

25. január 2023

Konferencia o pamiatkach Trnavského kraja pre verejnosť aj odborníkov

Dňa 15.decembra sa v Trnavskej radnici uskutočnila Konferencia o pamiatkach Trnavy a Trnavského kraja pre verejnosť aj odborníkov.

Aktivity našej katedry sú úzko spojené aj s výskumom mesta a jeho okolia, kde robíme záchranné výskumy, preto na konferencii nechýbali ani doc. E. Hrnčiarik a dr. T. Kolon. Tí prezentovali výsledky archeologických výskumov v Bielom Kostole.

Krátky dokument o konferencii pripravila Mestská televízia v Trnave a je dostupný aj online.

 

19. január 2023

Prof. V. Varsik získal ocenenie za publikáciu roka 2022!

Srdečne blahoželáme prof. V. Varsikovi, ktorému v decembri 2022 udelil dekan FIlozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave cenu za publikačný počin roka 2021.

Cenu získal za publikáciu "Cífer-Pác. Eine spätantike Residenz im Quadenland." Bonn: Dr. Rudolf Habelt, 2021, 656 strán a 265 obrázkov, ktorá vyšla v dvoch dieloch a spoluautorom je dr. T. Kolník.

19. január 2023

Prednáška doc. M. Daňovej v Bratislave Rusovciach

V Bratislave - Rusovciach, v kaviarni Sankt Vitus, sa 14. decembra 2022 konala prednáška pre verejnosť. Doc. M. Daňová sa zamerala na tému "Rímsky Dunaj - dvakrát nevstúpiš do tej istej rieky", v ktorej predstavila život Rimanov v blízkosti európskeho veľtoku aj významné nálezy súvisiace s vodným prostredím v našej časti kontinentu.

Prednáška sa uskutočnila v rámci grantu INTERREG (Gerulata - Carnuntum - Zažite históriu).

 

19. január 2023