Skočiť na hlavný obsah

Uskutočnil sa workshop zameraný na rieku Hron a jej potenciál pre archeologický výskum.

V spolupráci s Archeologickým ústavom SAV sme 6. a 7. februára 2024 zorganizovali multidisciplinárny workshop zameraný na archeologické lokality v povodí rieky Hron.

Workshopu sa zúčastnili kolegovia z Pamiatkového úradu  v Banskej Bystrici, archeologickej spoločnosti Midland Adventure a Katedry plánovania a tvorby krajiny na Technickej univerzite vo Zvolene. Diskutovali sme o vhodnej metodike výskumu, potenciálnych lokalitách a možnostiach ďalšieho smerovania spoločných výskumov.

12. február 2024

Nové číslo zborníka Architectura Archaeologica Antica, vol. V. je hotové!

Študenti, pedagógovia aj externí spolupracovníci sa podieľali už na piatok čísle spoločného recenzovaného zborníka Architectura Archaeologica Antica.

Aktuálny diel s názvom Večera v Neapolskom zálive. Triclinium v rímskych vilách a hodovanie Rimanov predstavuje základné princípy rímskeho stolovania/hodovania, jeho vznik, priebeh a triclinium - priestor určený na tento účel.

12. január 2024

Sympózium MMXXIII - stretnutie študentov, absolventov a pedagógov Katedry klasickej archeológie

Ak sa chcete stretnúť s kolegami, pedagógmi, spolužiakmi alebo študentami Katedry klasickej archeológie, srdečne vás pozývame na tradičné Predvianočné sympózium :)

Tento rok sa uskutoční 5.decembra 2023 od 13:00 na pôde Trnavskej univerzity a po programe v aule 3P1 nás bude čakať spoločné stolovanie.

Viac informácií a priebežnú aktualizáciu programu nájdete tu:

13:00 Zahájenie stretnutia (3P1)

13:05 Sumarizácia aktivít Katedry klasickej archeológie AD MMXXIII

13:30 Exkurzia klasikov 2024 - kam pôjdeme?

21. november 2023

Skúmali sme rímsky prístav v slovinskom Portoroži.

V slovinskom meste Portorož (časť Fizine) prebiehal v prvých novembrových týždňoch roku 2023 záchranný archeologický výskum na mieste pôvodného rímskeho prístavu. Zabezpečoval ho Zavod za podvodno arheologijo (ZAPA) a zúčastnili sa na ňom aj členovia slovenské tímu na výskum pod vodou vrátane doc. M. Daňovej (Trnavská univerzita), K. Daňovej (AÚ SAV), M. Kvietka (Midland Adventure), A. Kiss a T. Kissa (AKITO diving). V spolupráci s kolegami archeológmi a potápačmi zo Slovinska a Chorvátska vytvorili zohratý tím.

16. november 2023

Exkurzia: Knieža z Popradu a jeho hrobka

V piatok 10. 11. 2023 sme navštívili novootvorenú expozíciu Podtatranského múzea v Poprade. Expozícia na vysokej úrovni a pomocou moderných technológií dôstojne prezentuje nález, ktorý svojím významom ďaleko presahuje hranice Slovenska. Zachovalosťou pohrebnej komory, dreveného sarkofágu a ďalších predmetov z organických látok (najmä drevo, textílie, kožené výrobky) neskoroantická hrobka zo záveru 4. storočia nepozná analógie v blízkom ani širokom európskom okolí.

14. november 2023

Knieža z Popradu a jeho hrobka

V piatok 10. 11. 2023 sme navštívili novootvorenú expozíciu Podtatranského múzea v Poprade. Expozícia na vysokej úrovni a pomocou moderných technológií dôstojne prezentuje nález, ktorý svojím významom ďaleko presahuje hranice Slovenska. Zachovalosťou pohrebnej komory, dreveného sarkofágu a ďalších predmetov z organických látok (najmä drevo, textílie, kožené výrobky) neskoroantická hrobka zo záveru 4. storočia nepozná analógie v blízkom ani širokom európskom okolí.

14. november 2023