Skočiť na hlavný obsah

Exkurzia Paríž 2023 (program)

Podrobnosti k plánovanej (dobrovoľnej) exkurzii do Paríža:

Piatok 27.1.2023 prílet, ubytovanie, večer k Eifelovke alebo Basilique du Sacré-Cœur (Montmartre).

Sobota o 9.00 vstup do Múzea Louvre (budeme tam celý deň), večer ku katedrále Notre-Dame a posedieť pri rieke.

Nedeľa o 9.30 vstup do Múzea v národnej knižnici (pozrieme si tam mince, medaile, gemy ale napríklad aj rukopis románu od V. Huga) potom bude prestávka a o 14.30 pôjdeme do Musée de l'Homme (kde si prezrieme zbierku praveku – najmä paleolit).  

25. január 2023

Konferencia o pamiatkach Trnavského kraja pre verejnosť aj odborníkov

Dňa 15.decembra sa v Trnavskej radnici uskutočnila Konferencia o pamiatkach Trnavy a Trnavského kraja pre verejnosť aj odborníkov.

Aktivity našej katedry sú úzko spojené aj s výskumom mesta a jeho okolia, kde robíme záchranné výskumy, preto na konferencii nechýbali ani doc. E. Hrnčiarik a dr. T. Kolon. Tí prezentovali výsledky archeologických výskumov v Bielom Kostole.

Krátky dokument o konferencii pripravila Mestská televízia v Trnave a je dostupný aj online.

 

19. január 2023

Prof. V. Varsik získal ocenenie za publikáciu roka 2022!

Srdečne blahoželáme prof. V. Varsikovi, ktorému v decembri 2022 udelil dekan FIlozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave cenu za publikačný počin roka 2021.

Cenu získal za publikáciu "Cífer-Pác. Eine spätantike Residenz im Quadenland." Bonn: Dr. Rudolf Habelt, 2021, 656 strán a 265 obrázkov, ktorá vyšla v dvoch dieloch a spoluautorom je dr. T. Kolník.

19. január 2023

Prednáška doc. M. Daňovej v Bratislave Rusovciach

V Bratislave - Rusovciach, v kaviarni Sankt Vitus, sa 14. decembra 2022 konala prednáška pre verejnosť. Doc. M. Daňová sa zamerala na tému "Rímsky Dunaj - dvakrát nevstúpiš do tej istej rieky", v ktorej predstavila život Rimanov v blízkosti európskeho veľtoku aj významné nálezy súvisiace s vodným prostredím v našej časti kontinentu.

Prednáška sa uskutočnila v rámci grantu INTERREG (Gerulata - Carnuntum - Zažite históriu).

 

19. január 2023

Geofyzikálny prieskum neskoroantickej rezidencie v Cíferi-Páci

V Cíferi-Páci sa v dobe rímskej nachádzala dôležitá germánska osada. Jej význam podčiarkla výstavba kniežacej rezidencie v 4. stor. po Kr., na ktorej sa podieľal rímsky vojenský stavebný oddiel. Svedčí to o mimoriadne intenzívnych rímsko-germánskych vzťahoch v závere doby rímskej. Neskorantický dvorec v Cíferi-Páci preskúmal v rokoch 1969-1980 Archeologický ústav SAV, pod vedením Titusa Kolníka. Vyhodnotenie výskumu priniesla publikácia V. Varsika a T. Kolníka z roku 2021.

07. december 2022

Katastrofy v archeologických dokladoch. Prednáška v rámci Týždňa vedy a techiny 2022.

V rámci Týždňa vedy a techniky sa v Štátnom archíve v Trnave dňa 10.novembra 2022 uskutoční konferencia "Klimatická zmena a katastrofy v priebehu vekov".

Doc. Lucia Nováková predstaví príspevok s názvom Katastrofy v archeologických dokladoch.

Viac informácií v programe:

04. november 2022

Sympózium študentov a absolventov Katedry klasickej archeológie sa uskutoční 7.decembra 2022

V stredu 7. decembra 2022 popoludní sa uskutoční na Trnavskej univerzite stretnutie študentov, absolventov a priateľov Katedry klasickej archeológie.

Súčasťou stretnutia je kolokvium, kde predstavíme činnosť katedry, príspevky študentov o ich aktivitách v kalendárnom roku 2022 a príspevky absolventov o ich aktuálnom pôsobení.

26. október 2022

Prof. E. Droberjar bude 30.10. na Mušove (ČR) prednášať pre verejnosť

V nedeľu 30.novembra 2022 o 15:00 predstaví prof. Eduard Droberjar v návštevnom centre Mušov - Brána do Rímskej ríše, prednášku na tému "Spony římské a spony germánské".

Prednáška je súčasťou série popularizačných prednášok popredných českých a slovenských odborníkov pre verejnosť. Okrem nej môžete na Mušove vidieť zaujímavú interaktívnu expozíciu venovanú Rimanom, ktorí si tu postavili dočasný tábor. Môžeme len odprúčať ;)

26. október 2022

Diplomový a bakalársky seminár sa uskutoční 16.novembra 2022

Dňa 16.novembra 2022 sa uskutoční diplomový a bakalársky seminár.

Stretneme sa v miestnosti 4S1, resp. študenti na zahraničnom pobyte sa pripoja cez MS Teams.

Tento seminár bude priestorom, kde študenti v krátkej prezentácii (max ca. 5 min) predstavia aktuálny stav záverečnej práce (obsah, materiál, výzvy ktorým čelia, literatúru a pod.).
Zároveň poskytuje možnosť počas diskusie upresniť smerovanie záverečnej práce.

V prípade otázok sú školitelia samozrejme k dispozícii.

 

 

26. október 2022