Skočiť na hlavný obsah

V septembri 2019 sme s Archeologickým ústavom SAV v Nitre (Klaudia Daňová) v rámci výskumu slovenských riek Váh a Nitra pomáhali pri odoberaní dendrochronologických vzoriek kolegovi Mojmírovi Chomovi (http://dendrolab.sk/). Vzhľadom na zvýšenú hladinu rieky a pomerne slabú viditeľnosť bolo pre odoberanie väčšiny vzoriek potrebné ponoriť sa do rieky Váh. Vodné prostredie umožňuje na Slovensku zachovať organické materiály lepšie ako iné prostredia, preto sú informácie z tohto výskumu pre odborníkov mimoriadne cenné. Na základe nich potom dokážu doplniť históriu lokality a výsledky prezentovať verejnosti.

Vzorky boli odobraté z drevených koštrukcií v rieke Váh pri Seredi, ktoré sme predtým zamerali, zdokumentovali a označili. Už počas odoberania sa dendrochronológovi podarilo zistiť, že koly vyrobili z listnatých (dub, ?) aj ihličnatých drevín. Konečná identifikácia stavieb bude dokončená v spolupráci s historikmi a archivármi.

V dokumentácii lokalít v rieke Váh budeme pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch, kedy očakávame zlepšenie viditeľnosti.

Odoberanie dendrochronologickej vzorky z kola pri brehu. Zvyšok kola po odobratí vzorky Mojmír Choma, dendrochronológ Odoberanie vzoriek bolo náročnejšie než obvykle. Klaudia Daňová, archeológ Teamwork

Akcia sa uskutočnila ako súčasť plnenia vedeckých úloh v rámci grantu VEGA 2/0146/18: Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt.