Skočiť na hlavný obsah

Dňa 16.novembra 2022 sa uskutoční diplomový a bakalársky seminár.

Stretneme sa v miestnosti 4S1, resp. študenti na zahraničnom pobyte sa pripoja cez MS Teams.

Tento seminár bude priestorom, kde študenti v krátkej prezentácii (max ca. 5 min) predstavia aktuálny stav záverečnej práce (obsah, materiál, výzvy ktorým čelia, literatúru a pod.).
Zároveň poskytuje možnosť počas diskusie upresniť smerovanie záverečnej práce.

V prípade otázok sú školitelia samozrejme k dispozícii.