Skočiť na hlavný obsah

Milenkovic

Katedra filozofie pozýva na prednášku a kolokvium s profesorom Dušanom Milenkovićom z Katedry filozofie Univerzity v Niš. Prednáška a kolokvium sa uskutočňujú v rámci univerzitnej spolupráce stredoeurópskeho mobilitného programu CEEPUS Filozofia a interdisciplinarita a projektu VEGA č. 1/0174/21.

24. 5. 2022 | 16:00 | 4S4 | bit.ly/3M8gMc3
Gracyk vs. Hanslick: A Critique of E. Hanslick’s Aesthetics in T. Gracyk’s Listening to Popular Music

24. 5. 2022 | 17:30 | 4S4
Colloquium Between Philosophy and Art
Dušan Milenković, Michal Lipták, Jaroslava Vydrová, Marcel Šedo, Michal Kalnický

  • Dušan Milenković