Skočiť na hlavný obsah

V pondelok 24.októbra 2022 sme využili blízkosť Carnunta, hlavného mesta niekdajšej provincie Pannonia Superior, a navštívili sme múzeá v rakúskych obciach Bad Deutsch Altenburg a Petronell Carnuntum. Exkurzia v múzeách bola spojená so seminármi z latinskej epigrafiky, rímskeho umenia a rímskych provincií. Študentov sprevádzali prof. Vladimír Varsik, doc. Lucia Nováková a doc. Miroslava Daňová.

V Museum Carnuntinum sme si pozreli novú výstavu, ktorú otvorili 30.júna tohto roku. Na príprave katalógu sa podieľali aj členovia našej katedry.

AMC AMC AMC AMC AMC Museum Carnuntinum

Ďalšou zastávkou bol amfiteáter legiového tábora, kde bol svojimi jednotkami za cisára slávnostne prehlásený Septimius Severus.

Amfiteater Carnuntum Amfiteater Carnuntum

 

Najdlhšie sme sa zdržali v civilnom meste, kde sú pre návštevníkov vybudované rekonštrukcie rímskych domov. Naša absolventka Mgr. Katarína Tokolyová nás týmto múzeom previedla a študenti aj pedagógovia sa poučili aj zabavili. Archeologický park predstavil okrem autentických archeologických nálezov aj názorné ukážky rekonštrukcií a využíval pri tom tradičné metódy aj interaktívny priestor.

Sme radi, že našej exkurzie a seminárov sa zúčastnili aj študenti dejín a teórie umenia z Trnavskej univerzity v Trnave a študenti klasickej archeológie z Masarykovej univerzity v Brne.

Museum Carnuntinum

Museum Carnuntinum Museum Carnuntinum Museum Carnuntinum Museum Carnuntinum Museum Carnuntinum Museum Carnuntinum

 

Foto: M. Daňová

Exkurzia sa uskutočnila aj vďaka finančnému príspevku OZ Pro Archaeologia Classica.