Skočiť na hlavný obsah

Katedra klasickej archeológie pripravila pre študentov Trnavskej univerzity v Trnave aj záujemcov z radov verejnosti cyklus prednášok Forum Tyrnaviense.

V zimnom semestri sa návštevníci môžu tešiť na nasledovné príspevky:

25.9. o 17:30 v 1A1
Mladen Pešić, ICUA - International Centre for Underwater Archaeology in Zadar: Croatia´s rich underwater heritage in old and new research projects.

13.11. o 16:30 v 1A1
Zdenek Beneš, Ústav archeologické památkové péče středních Čech, p.o./ Ústav pro archeologii FF UK: Počátky germánského osídlení Čech. Konec doby laténské a počátku doby římské v Mlékojedech a v Tišicích na Mělnicku.

20.11. o 16:30 v 1A1
Zuzana Poláková, Archeologický ústav SAV v Nitre: Čo nové v Trnave? Výsledky záchranných archeologických výskumov na Šrobárovej ulici.

27.11. o 16:30 v 1A1
Tereza Štolcová, Archeologický ústav SAV v Nitre: Kniežacia hrobka z Popradu Matejoviec vo svetle najnovších výsledkov medzinárodného a multidisciplinárneho výskumu.

Vstup na prednášky je voľný, nie je potrebné sa vopred ohlásiť.

Aktualizácie prednášok sa uskutočňujú na ich profiloch vo Facebooku (pozri link).

Ďalšie informácie radi poskytneme na klasarch [at] truni.sk