Skočiť na hlavný obsah

V Cíferi-Páci sa v dobe rímskej nachádzala dôležitá germánska osada. Jej význam podčiarkla výstavba kniežacej rezidencie v 4. stor. po Kr., na ktorej sa podieľal rímsky vojenský stavebný oddiel. Svedčí to o mimoriadne intenzívnych rímsko-germánskych vzťahoch v závere doby rímskej. Neskorantický dvorec v Cíferi-Páci preskúmal v rokoch 1969-1980 Archeologický ústav SAV, pod vedením Titusa Kolníka. Vyhodnotenie výskumu priniesla publikácia V. Varsika a T. Kolníka z roku 2021.

Zázemie rezidencie však zostáva stále neznáme. Preto sme v spolupráci s Ústavom archeologie a muzeologie FF Masarykovej univerzity v Brne uskutočnili geofyzikálnu prospekciu okolia kniežacieho dvorca o celkovej rozlohe 10 ha.

Na výsledky tohto zámeru netrpezlivo čakáme a radi o nich budeme informovať začiatkom budúceho roka ;)

Prieskum sa uskutočnil v rámci projektu Elity doby rímskej u stredoeurópskych Svébov (APVV-21-0257).

Prieskum geofyzikalny Cifer Prieskum geofyzikalny Cifer