Skočiť na hlavný obsah

Štátne skúšky v AR 2020/2021 budú prebiehať online, prostredníctvom platformy MS Teams.

Záujemcovia z verejnosti, ktorí sa chcú zúčastniť na verejnej časti obhajob sa môžu pripojiť prostredníctvom odkazov nižšie. Pripojenie je možné len pre verejné časti, preto Váš vstup do virtuálnej miestnosti musí byť schválený členom komisie. Pokým Váš vstup nebude schválený, budete vo virtuálnej čakárni.

 

Harmonogram štátnych skúšok Mgr.

Pripojenie sa do virtuálnej miestnosti - ŠS Mgr.

 

Harmonogram štátnych skúšok Bc.

Pripojenie sa do virtuálnej miestnosti - ŠS Bc.

 

Dôležité informácie pre študentov:

Ku vstupu do virtuálnej miestnosti budete prizvaní, nie je teda potrebné, aby ste sa pripájali cez webový odkaz.

Z rôznych dôvodov môžete byť prizvaní o niečo skôr alebo neskôr, preto je dôležité aby ste boli prihlásení a online vo svojom účte Teams. Odporúčame skontrolovať si zapnuté audio na počítači.

 

 

 

Posledná aktualizácia: 8.6.2021 13:10