Skočiť na hlavný obsah

Úspech našich študentiek

Dňa 4. a 5. apríla 2024 sa v Prahe konal 23. ročník medzinárodnej odbornej súťaže pre študentov psychológie "Medzinárodné študentské psychologické dni", ktorý bol spojený s 24. ročníkom celoslovenskej súťaže ŠVOČ. Katedru psychológie FF TU v odbornej porote zastupoval Dr. Peter Telicák, PhD., súťaže sa zúčastnili dve študentky Mgr. stupňa psychológie, ktoré boli vybrané na základe interného katedrového kola súťaže: Bc. Daniela Kováčová a Bc. Ivana Jakubová, ktorá s témou “Individuálne rozdiely v heuristickom usudzovaní“ získala výborné 2. miesto v medzinárodnej súťaži, a taktiež aj 2.

11. apríl 2024