Skočiť na hlavný obsah

Slávnostné udelenie titulu doctor honoris causa profesorovi Grácovi

Profesor Ján Grác sa narodil v roku 1930 v Kovarciach. Základnú a strednú školu navštevoval v Topoľčanoch. Odbor psychológia vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vysokú školu absolvoval s červeným diplomom, a to nielen hlavný odbor psychológia (1956), ale aj následné sprievodné predmety učiteľskej aprobácie (1959). Po skončení vysokej školy pracoval na Ústave ďalšieho vzdelávania učiteľov v Bratislave (1956-1961) ako vedúci oddelenia psychológie.

15. jún 2022