Skočiť na hlavný obsah

Katedra sociológie v zastúpení docentky Karin Liebhart organizovala 10.11 2023 spoločne s Rakúskou politologickou asociácou AuPSA a Stredoeurópskou asociáciou pre politické vedy CEPSA medzinárodný workshop zameraný na Výskumné a metodologické otázky o lokálnom a regionálnom politologickom výskume.

V rámci workshopu boli prezentované príspevky od etablovaných vedeckých odborníkov v politických a spoločenských vedách ako aj mladých vedeckých pracovníkov. Účastníci predstavili svoj vlastný vedecký výskum zameraný napríklad na oblasť autokracie a neistoty v krajinách V4, na tému ako predvolebné koalície na národnej úrovni ovplyvňujú miestne voľby, či výskum komunálnych volieb v Slovinsku a nárast trendu nezávislých kandidátov.

Medzi účastníkmi sa predstavili odborníci zo Sliezskej univerzity v Katoviciach, Korvínovej univerzity v Budapešti, Salzburskej univerzity, Ľubľanskej univerzity ako aj Českej akadémie vied.

V rámci workshopu sa uskutočnili plenárne diskusie, ktoré priniesli zaujímavé inšpirácie pre účastníkov a smerovanie ich ďalšieho vedeckého výskumu.

workshop CEPSA a AuPSA prezentácie účastníkov