Skočiť na hlavný obsah

Webinár: Communication on Climate Change and Environmental Issues

Pozývame na webinár "Communication on Climate Change and Environmental Issues", ktorý sa uskutoční vo štvrtok 18.1 o 16:00 ako súčasť medzinárodného projektu ”Education for sustainable development: transferring V4 сountries’ experience for Ukraine's recovery” Visegrad Fund+ 22320172.

 

Viac informácií o webinári nižšie:

 

We are pleased to invite you to join our online seminar, which will take place on January 18, 2024 at 17:00 EET/16:00 CET. This event promises an opportunity to gain valuable knowledge and exchange views with our experts.

 

16. január 2024

Medzinárodný workshop - Research questions and methods in local political science research

Katedra sociológie v zastúpení docentky Karin Liebhart organizovala 10.11 2023 spoločne s Rakúskou politologickou asociácou AuPSA a Stredoeurópskou asociáciou pre politické vedy CEPSA medzinárodný workshop zameraný na Výskumné a metodologické otázky o lokálnom a regionálnom politologickom výskume.

13. november 2023

Vzdelávanie v oblasti prenositeľných pracovných kompetencií

V akademickom roku 2022/2023 sme úspešne zrealizovali pilotný projekt zameraný na podporu prenositeľných pracovných kompetencií pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce u absolventov vysokých škôl. Naši študenti a študentky mali možnosť rozvíjať svoje komunikačné, prezentačné zručnosti, analytické myslenie, adaptabilitu a flexibilitu, skupinovú spoluprácu, či time manažment.
 
24. júl 2023

Prenositeľné pracovné kompetencie pre trh práce

Slávnostného ukončenia 1. časti kurzu „Prenositeľných kompetencií pre trh práce“ sa zúčastnilo 27 študentov z troch fakúlt – University of Ostrava, Trnavská univerzita v Trnave a Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave. Študenti získali MEDZINÁRODNÝ CERTIFIKÁT a väčšina z nich sa rozhodla pokračovať aj v letnej časti kurzu.

13. marec 2023