Skočiť na hlavný obsah

Na výskume Katedry klasickej archeológie pri obci Biely Kostol sa v júni 2021 uskutočnila odborná komisia.
Po dlhej dobe pandémie sa na jednom mieste zišli kolegovia z rôznych inštitúcií z celého juhozápadného Slovenska, aby si pozreli mimoriadne významnú polykultúrnu lokalitu, ktorú skúmame už od zimy 2020. Komisie sa zúčastnila aj zakladateľka našej katedry, prof. M. Novotná.

Výskumom sprevádzali vedúci výskumu doc. E. Hrnčiarik a dr. T. Kolon. Priebeh akcie pozorne dokumentovala A. Paliderová.

Diskusia bola mimoriadne plodná, záujem o terénne situácie a nálezy neutíchajúci :)  Pokochajte sa sami!

Fotografie: Archív katedry

Výskum bol v máji predstavený aj verejnosti. Reportáž odtiaľ je dotupná tu: https://www.bielykostol.sk/zivot-v-obci/aktuality/exkurzia-obyvatelov-b…