Skočiť na hlavný obsah

V rámci pobytu ERASMUS+ predstaví študentom klasickej archeológie a histórie dr. M. Falátková z Katedry církevních dějin a literární historie, Katolickej teologickej fakulty na Univerzite Karlovej dva okruhy prednášok a aktivít.

V utorok 9.4.2024 o 9:30 tému Digitalizace dronem v historických vědách: Nový úhel pohledu

"Přednáškový blok bude zaměřen na využití moderní technologie v archeologii a digitální dokumentaci kulturního dědictví. První tematický okruh představí možnosti využití dronů v historických vědách, nové přístupy k 3D digitalizaci kulturních památek a postprodukční zpracování snímků za pomoci softwaru Adobe Sampler. Druhé téma nabídne pohled na drony v praxi, zahrnující představení různých kategorií dronů, legislativní požadavky, předletovou přípravu a ukázku použití v terénu."

Vo štvrtok 11.4.2024 o 10:20 tému Digitalizace historických textů: Výzvy 21. století.

"Přednáškový blok se zaměří na klíčové aspekty digitalizace historických dokumentů v 21. století. První téma budou představovat technologické a kulturní trendy spojené s digitalizací historických textů v dnešní digitální éře. Druhý tematický okruh uvede posluchače do tvorby digitálních edic historických dokumentů, včetně metod a nástrojů používaných k jejich vytvoření. Na závěr bloku bude představeno využití AI a automatické transkripce (HTR) při zpracování ručně psaných textů a budou zmíněny nejnovější technologické postupy a výzvy v oblasti transkripce historických rukopisů."
 
Obe stretnutia sa uskutočnia v Trnave, na Hornopotočnej 23 v miestnosti 4S1.
 
DH DH