Skočiť na hlavný obsah

Srdečne blahoželáme prof. V. Varsikovi, ktorému v decembri 2022 udelil dekan FIlozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave cenu za publikačný počin roka 2021.

Cenu získal za publikáciu "Cífer-Pác. Eine spätantike Residenz im Quadenland." Bonn: Dr. Rudolf Habelt, 2021, 656 strán a 265 obrázkov, ktorá vyšla v dvoch dieloch a spoluautorom je dr. T. Kolník.

Varsik
Srdečne blahoželáme!

Foto: Barbora Likavská