Skočiť na hlavný obsah

prof. Marčuk

Politická analýza
29. 10. 9:30 - 11:30
12. 11. 9:30 - 12:00
26. 11. 9:30 - 12:00

prof. Katuninec

Novoveké a moderné európske dejiny
5. 11. (Bc. 2. roč.) od 9:30 do 13:30 hod.

Totalitné ideológie II.
5. 11. (Bc. 3. roč) od 13:30 do 17:30 hod.

Politické dejiny Slovenska I.
12. 11. (Bc. 1. roč.) od 9:30 do 13:30 hod.>

Politická etika
12. 11. (Mgr. 2. roč.) od 13:30 do 17:30 hod.

doc. Hajdanka

International Cooperation, Bc. 3
22. 10. 09:30 - 14:40
29. 10. 09:30 - 14:40

Electoral processes in Central and Eastern Europe II, Mgr. 3
05. 11. 09:30 - 14:40
03. 12. 09:30 - 14:40

Management in Public Administration, Mgr. 3
19. 11. 09:30 - 14:40
26. 11. 09:30 - 14:40

dr. Martinkovič

Úvod do štúdia politológie I.
22. 10. 9:30 - 12:00
26. 11. 9:30 - 12:00

dr. Krištof

Politické ideológie II.
19. 11. 9:00 - 15.30

Úvod do štúdia dejín diplomacie a medzinárodnej politiky I.
3. 12. 9:00 - 15:30

Teórie medzinárodných vzťahov I.
10. 12. 9:00 - 15:30

dr. Jahelka

Ľudské a občianske práva
5. 11. 9:30 - 13:30

Vybrané kapitoly z dejín diplomacie 20. st.
10. 12.  9:30 - 13:30