Skočiť na hlavný obsah

Stretnutie študentov a pedagógov

Pozývame Vás na stretnutie pedagógov a garantov študijného odboru so študentami Katedry politológie FF TU. Predmetom stretnutia bude informovanie o priebehu akreditačného procesu na FF TU a problematiky, ktorá sa týka možných úprav odporúčaného študijného plánu za účelom zlepšovania jeho kvality do budúcnosti. Stretnutie sa uskutoční v stredu 8. 3. 2023 o 15:30 v miestnosti 4P1.
06. marec 2023

Podujatie s ministrom vnútra SR a riaditeľom Migračného úradu SR

Pozývame na podujatie s účasťou ministra vnútra Romana Mikulca a riaditeľa Migračného úradu SR Jána Orlovského:
 
Migračná kríza, výzvy a riešenia.
Streda 15. 2. 2023 o 18:00 hod. na Filozofickej fakulte TU, aula 1A1.
Organizátori: Danyil Tsybulko, študent politológie, Metoikos, n. o., Katedra politológie FF TU
09. február 2023

Rozpis výučby externého štúdia

prof. Marčuk

Politická analýza
29. 10. 9:30 - 11:30
12. 11. 9:30 - 12:00
26. 11. 9:30 - 12:00

prof. Katuninec

Novoveké a moderné európske dejiny
5. 11. (Bc. 2. roč.) od 9:30 do 13:30 hod.

Totalitné ideológie II.
5. 11. (Bc. 3. roč) od 13:30 do 17:30 hod.

Politické dejiny Slovenska I.
12. 11. (Bc. 1. roč.) od 9:30 do 13:30 hod.>

Politická etika
12. 11. (Mgr. 2. roč.) od 13:30 do 17:30 hod.

doc. Hajdanka

10. október 2022

Protikorupčná akadémia - 2. ročník / PRIHLASOVANIE

Vážené študentky, vážení študenti,

náš absolvent Mgr. Matúš Lukačovič Vám prináša opäť možnosť prihlásiť sa na Protikorupčnú akadémiu:

Dovoľujeme si Vás informovať o spustení prihlasovania na 2. ročník Protikorupčnej akadémie. Ide o trojmesačný bezplatný program pre mladých ľudí vo veku 17-28 rokov. Cieľom je odovzdať mladým ľuďom vedomosti a zručnosti, vďaka ktorým môžu byť aktívni v boji proti korupcii vo svojom meste či obci.

29. august 2022

Ukrajinskí študenti v slovenskom parlamente

Skupina ukrajinských študentov z Trnavskej univerzity navštívila v stredu 4. mája 2022. Národnú radu Slovenskej republiky. Počas návštevy sa študenti zúčastnili na veľmi zaujímavej prehliadke slovenského parlamentu, mali možnosť vidieť priebeh hlasovania v rokovacej sále, kde ich privítal predseda parlamentu Boris Kollár a absolvovali zaujímavú diskusiu s podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky Milanom Laurenčíkom v jeho kancelárii.

12. máj 2022