Skočiť na hlavný obsah

Stretnutie pedagógov a študentov katedry

V stredu 13. 3. 2024 o 15:45 sa v miestnosti 4P2 uskutoční každoročné stretnutie pedagogických zamestnancov katedry so študentami študijného odboru politológie. Stretnutie bude venované informáciám o priebehu akreditačného procesu, o činnosti Programovej rady študijného odboru, príprave pravidelného hodnotenia kvality študijného procesu a ďalším organizačným informáciám o priebehu výuky.

10. marec 2024

Výučba externého štúdia LS 2023/2024

Politické dejiny Slovenska II. (prof. Katuninec)

24. 2.; 9:00 – 13:00

Totalitné ideológie (prof. Katuninec)

24. 2.; 13:30 – 17:30

Úvod do štúdia politológie II. (doc. Martinkovič)

16. 3., 13. 4., 9:00 – 11:45

Dejiny politického myslenia II. (doc. Martinkovič)

16. 3., 13. 4., 12:30 – 15:30

Komparatívna politológia II. (doc. Martinkovič)

27. 4.; 9:00 – 15:00

Aktéri verejnej politiky (prof. Marčuk)

23. 3.; 9:00 – 16:00

Politická filozofia 20. st. II. (doc. Krištof)

17. 2.; 9:00 – 16:00

19. február 2024

Výučba externého štúdia ZS 2023/2024

Politické dejiny Slovenska (prof. Katuninec)

23. 9., 9:00 - 13:00

Úvod do štúdia politológie, Dejiny politického myslenia (doc. Martinkovič)

23. 9., 13:45 - 18:00

Úvod do štúdia politológie I. (doc. Martinkovič)

14. 10., 9:00 - 12:00

Dejiny politického myslenia, Komparatívna politológia I. (doc. Martinkovič)

14. 10., 13:30 - 15:30

Komparatívna politológia I. (doc. Martinkovič)

27. 10., 9:00 - 15:30

Resources and Structure of Political Regimes II. (doc. Haydanka)

21. 10., 28. 10., 4. 11.; 9:30 - 12:40

21. september 2023

Stretnutie študentov a pedagógov

Pozývame Vás na stretnutie pedagógov a garantov študijného odboru so študentami Katedry politológie FF TU. Predmetom stretnutia bude informovanie o priebehu akreditačného procesu na FF TU a problematiky, ktorá sa týka možných úprav odporúčaného študijného plánu za účelom zlepšovania jeho kvality do budúcnosti. Stretnutie sa uskutoční v stredu 8. 3. 2023 o 15:30 v miestnosti 4P1.
06. marec 2023