Skočiť na hlavný obsah

V slovinskom meste Portorož (časť Fizine) prebiehal v prvých novembrových týždňoch roku 2023 záchranný archeologický výskum na mieste pôvodného rímskeho prístavu. Zabezpečoval ho Zavod za podvodno arheologijo (ZAPA) a zúčastnili sa na ňom aj členovia slovenské tímu na výskum pod vodou vrátane doc. M. Daňovej (Trnavská univerzita), K. Daňovej (AÚ SAV), M. Kvietka (Midland Adventure), A. Kiss a T. Kissa (AKITO diving). V spolupráci s kolegami archeológmi a potápačmi zo Slovinska a Chorvátska vytvorili zohratý tím.

Výskum prebiehal v hĺbke približne 2,5-4,5 m, vo veľmi premenlivej viditeľnosti. Slovenskí archeológovia sa podieľali na vyhlbovaní sond odsávacími zariadeniami, či zabezpečovaní chodu výskumu (práca s archeologickým materiálom, vyhotovovanie dokumentácie ponorov, ..).

Spolupráca na tomto výskume je pokračovaním spolupráce medzi ZAPA, Filozofickou fakultou TRUNI a AÚ SAV, ktorú  zahájili podpísaním spoločnej dohody už v roku 2016.

Slovenský tím materiál odchod na plochu ide sa na vyskum nad plochou meranie pod vodou