Skočiť na hlavný obsah

V stredu 13. 3. 2024 o 15:45 sa v miestnosti 4P2 uskutoční každoročné stretnutie pedagogických zamestnancov katedry so študentami študijného odboru politológie. Stretnutie bude venované informáciám o priebehu akreditačného procesu, o činnosti Programovej rady študijného odboru, príprave pravidelného hodnotenia kvality študijného procesu a ďalším organizačným informáciám o priebehu výuky.