Skočiť na hlavný obsah
Pozývame Vás na stretnutie pedagógov a garantov študijného odboru so študentami Katedry politológie FF TU. Predmetom stretnutia bude informovanie o priebehu akreditačného procesu na FF TU a problematiky, ktorá sa týka možných úprav odporúčaného študijného plánu za účelom zlepšovania jeho kvality do budúcnosti. Stretnutie sa uskutoční v stredu 8. 3. 2023 o 15:30 v miestnosti 4P1.