Skočiť na hlavný obsah

Témy bakalárskych prác

Prof. PhDr. Vladimír Varsik, CSc.

Poľnohospodárske náradie z Panónie

Prof. PhDr. Eduard Droberjar, PhD.

Rímske emailové spony severne od stredného Dunaja
Rímske krátkodobé tábory na Morave
Historické dáta o markomanských vojnách na rímskych minciach
Valetudináriá v rímskych táboroch

Doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik

Busta cisára Caracallu zo zbierky Evanjelického lýcea v Bratislave
Zobrazenie a funkcia nádob na mozaikách z Piazza Armerina
Etruské fortifikácie vo vybranom regióne
Minojské prístavy na Kréte
Kovové nádoby z bohatých hrobov na Slovensku (diplomová/bakalárska)
Grécke fortifikácie vo vybranom regióne
Poľovačky v umení egejskej doby bronzovej (diplomová/bakalárska)

Doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD.

Homérske minimum v archeologických dokladoch
Zemetrasenia v Anatólii (helenistické obdobie – doba rímska)
Zvieracie náhrobky v antike
Divadelné scény vo vázovom maliarstve

Doc. Mgr. Miroslava Daňová, PhD.

Rímske lyžice v germánskych kniežacích hroboch tzv. Východnej skupiny.
Rímske mosty a ich pobrežné štruktúry na severe impéria.
Rímsky riečny prístav na severe impéria. (Prehľad bádania a určenie základných pravidiel stavby prístavu podľa dostupných informácií z Porýnia a Podunajska).
Rímske kotvy.  
Špargľa v dobe rímskej. Využitie, ikonografia a archeologický materiál.
Včelárstvo na Apeninskom polostrove a Sicílii.  
Možnosti využitia moderných metód na prieskum archeologických lokalít v slovenských riekach. Prípadová štúdia Dunaj, vedľa rímskeho kastela v Iži.
Tempus fugit. Vzhľad a konštrukcia hodín v antickom Ríme.

Mgr. Tomáš Kolon, PhD.

Znázornenie utrpenia a bolesti u marginalizovaných skupín (napr. otroci/barbarov) v rímskom oficiálnom / súkromnom umení
Keramika typu horreum
Doklady tesárskych a stolárskych nástrojov v dobe rímskej
Tzv. melónový účes (datovanie a ikonografia)
Archeologické doklady sýpok v provinciách Pannonia a Noricum (diplomová/bakalárska)
Nálezy vedierkovitých príveskov v barbariku (diplomová/bakalárska)
Doklady pretrvávania lokálnych starších tradícií v architektúre príbytkov romanizovaného obyvateľstva v Panónii
Nálezy špecifických artefaktov rímskej proveniencie v barbariku (v závislosti od výberu: napr. stylus/hlinené lampy)
Nálezy vojenských diplomov (na vybranom území)

Témy diplomových prác  

Prof. PhDr. Vladimír Varsik, CSc.

Zrkadlo - súčasť hrobovej výbavy v severnom pohraničí Panónie

Prof. PhDr. Eduard Droberjar, PhD.

Noricko-panónske výrazne členené spony severne od stredného Dunaja  
Juhogalská terra sigillata v barbariku

Doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik

Verejné stavby v maloázijských rímskych mestách/kolóniách (vo vybranom regióne)
Victoria na rímskych historických reliéfoch
Dekorácia podlahy v rímskych synagógach
Bojové športy v antike
Poľovačky v umení egejskej doby bronzovej (diplomová/bakalárska)
Rímske kovania skriniek a kľúče zo Slovenska
Ženský/mužský odev na rímskych mozaikách (vybraný región)
Kovové nádoby z bohatých hrobov na Slovensku (diplomová/bakalárska)

Doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD.

Neoattická sochárska škola
Dieťa v gréckom umení

Doc. Mgr. Miroslava Daňová, PhD.

Prsteň ako symbol? Spôsob nosenia prsteňov v rímskej Panónii. (Ikonografia, archeologické výskumy, antickí autori)
Ikonografia rímskych plavidiel na kamenných pamiatkach v povodí Dunaja (od Castra Regina po Sirmium).

Mgr. Tomáš Kolon, PhD.

Chronológia a výskyt tzv. čiaš s macedónskymi štítmi („Macedonian Shield Bowls“)
Doklady ustajnenia koní vo vojenskom prostredí v provinciách Pannonia a Noricum
Doklady ustajnenia zvierat v civilnom prostredí v dobe rímskej
Ikonografické znázornenie mosta na rímskych minciach
Archeologické doklady sýpok v provinciách Pannonia a Noricum (diplomová/bakalárska)
Nálezy vedierkovitých príveskov v barbariku (diplomová/bakalárska)