Skočiť na hlavný obsah

Polunin

Katedra filozofie pozýva na tri prednášky profesora Oleksiya Polunina o časovom vedomí. Oleksiy Polunin pôsobí na Katedre psychológie Kyjevskej národnej obchodno-ekonomickej university v Kyjeve a v súčasnosti je na vedeckovýskumnom pobyte na Katedre filozofie Filozofickej fakulty FF TU v Trnave. Prednášky odznejú v angličtine.

1) What is Subjective Present Time: an old question and a new answer (3. 10. 2019)

2) Coding of time direction in human cognitive system (10. 10. 2019)

3) The psychological experiments and philosophical reflections on time flow representation by human mind (17. 10. 2019)

12:00 – 13:50

Miestnosť: 4S4