Skočiť na hlavný obsah

Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave zorganizovala v spolupráci s ďalšimi partnermi historicky prvý systematický prieskum dna Dunaja modernými metódami, ktorý bol zameraný na archeologické dedičstvo pod vodou. Akcia sa uskutočnila v pondelok 11.11.2019, na brehu a vo vodách pri rímskom vojenskom tábore Iža-Leánvár (okr. Komárno).

Sonarový prieskum dna a jeho štruktúry zabezpečil geológ Michalom Hoffmanom (GEOtest/ Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky) a akcia sa uskutočnila za významnej podpory Poriečneho oddelenia Policajného zboru SR.

Na akcii sa významne podieľali aj archeológovia Archeologického ústavu SAV - Ján Rajtár a Klaudia Daňová. Ján Rajtár upozornil na riziká výskumu spojené s výstavbou hrádze a ťažbou v 70. a 80.tych rokoch 20. storočia a upriamil pozornosť perspektívnu časť toku. Klaudia Daňová sa spolu s menovkyňou Miroslavou Daňovou (Katedra klasickej archeológie TrUni) podieľala na vytvorení metodiky prieskumu.

Akcie sa zúčastnil aj študent Katedry klasickej archeológie Martin Z., ktorý sa venuje problematike rímskych prístavov; archeológ Róbert Daňo a potápačská inštruktorka Andrea Kiss.

Získané dáta sú aktuálne vyhodnocované a archeológovia z Trnavskej univerzity a Archeologického ústavu SAV. Významné štruktúry (piliere, múry) zachytené na dunajskom dne budú v budúcnosti predmetom ďalšieho výskumu, už v spolupráci potápačmi.

Použitá metodika bude súčasťou pripravovaného výstupu grantu VEGA 2/0146/18: Brody, mosty, diaľkové cesty. .. a prispeje k systematickému prieskumu slovenských riek.

MD

Autor fotografií: Andrea Kiss/AKITO diving; Miroslava Daňová

Napísali o nás:
https://www.teraz.sk/regiony/archeologovia-skumali-sonarom-dno-duna/430…