Skočiť na hlavný obsah

"Študenti Katedry politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity zorganizovali dňa 14. novembra 2023 diskusiu s veľvyslancom USA v Slovenskej republike. Predmetom diskusie s Gautamom Ranom boli témy, ktoré sa týkali aktuálneho globálneho diania a s tým súvisiacich problémov vývoja medzinárodných vzťahov. V jej úvode profesor Katuninec privítal veľvyslanca USA na akademickej pôde Trnavskej univerzity a pripomenul nadväznosť diskusie na stretnutie s bývalým veľvyslancom USA v Slovenskej republike Paulom Hackerom, ktoré sa realizovalo v apríli 2014 na pôde Trnavskej univerzity v rámci besedy nazvanej Spomienky amerického diplomata. Následne veľvyslanec Gautam Rana priblížil perspektívu rozvoja vzťahov medzi Slovenskom a USA. Diskusiu moderoval študent katedry politológie Viktor Peller, ktorý spolu s ostatnými študentami bakalárskeho stupňa celú diskusiu organizačne pripravil a zabezpečoval. Počas podujatia študenti položili veľvyslancovi otázky spojené s vybranými problémami slovenskej vnútornej, ale aj zahraničnej politiky, ktoré sa dotýkajú rozvoja bilaterálnej spolupráce SR a USA. Súčasťou podujatia bola aj možnosť oboznámiť sa s možnosťami programu Summer Work and Travel, ktorú mali poslucháči TU na prízemí univerzity. Cieľom organizátorov diskusie bolo primárne podnietiť záujem poslucháčov Trnavskej univerzity o problematiku zahraničnej politiky a prehĺbiť ich orientáciu v kontexte vybraných problémov týkajúcich sa otázok bezpečnosti, dezinformácií a rozvoja spolupráce demokratických štátov v rámci globálneho medzinárodného prostredia."

Kornélia Ivanová, poslucháčka 3. ročníka bc. štúdia politológie

velvyslanec1