Skočiť na hlavný obsah

Politické dejiny Slovenska II. (prof. Katuninec)

24. 2.; 9:00 – 13:00

Totalitné ideológie (prof. Katuninec)

24. 2.; 13:30 – 17:30

Úvod do štúdia politológie II. (doc. Martinkovič)

16. 3., 13. 4., 9:00 – 11:45

Dejiny politického myslenia II. (doc. Martinkovič)

16. 3., 13. 4., 12:30 – 15:30

Komparatívna politológia II. (doc. Martinkovič)

27. 4.; 9:00 – 15:00

Aktéri verejnej politiky (prof. Marčuk)

23. 3.; 9:00 – 16:00

Politická filozofia 20. st. II. (doc. Krištof)

17. 2.; 9:00 – 16:00

Teórie medzinárodných vzťahov II. (doc. Krištof)

2. 3.; 9:00 – 16:00

Úvod do dejín diplomacie a medz. politiky II. (doc. Krištof)

9. 3.; 9:00 – 12:00

Politické ideológie II. (doc. Krištof)

9. 3.; 12:30 – 16:00

Transitology (doc. Haydanka)

24. 2., 2. 3., 6. 4.; 9:00 – 13:00

Teória politických strán (dr. Jahelka)

6. 4.; 9:00 – 16:00