Skočiť na hlavný obsah

Politické dejiny Slovenska (prof. Katuninec)

23. 9., 9:00 - 13:00

Úvod do štúdia politológie, Dejiny politického myslenia (doc. Martinkovič)

23. 9., 13:45 - 18:00

Úvod do štúdia politológie I. (doc. Martinkovič)

14. 10., 9:00 - 12:00

Dejiny politického myslenia, Komparatívna politológia I. (doc. Martinkovič)

14. 10., 13:30 - 15:30

Komparatívna politológia I. (doc. Martinkovič)

27. 10., 9:00 - 15:30

Resources and Structure of Political Regimes II. (doc. Haydanka)

21. 10., 28. 10., 4. 11.; 9:30 - 12:40

Management in Public Administration (doc. Haydanka)

21. 10. (12:50 - 16:20), 28. 10. (12:50 - 16:20), 11. 11. (9:30 - 12:40), 18. 11. (9:30 - 12:40)

Electoral processes in Central and Eastern Europe II. (doc. Haydanka)

4. 11., 11. 11., 18. 11.; 12:50 - 16:20

Ľudské a občianske práva (dr. Jahelka)

21 .10., 9:00 - 15:00

Úvod do štúdia dejín diplomacie a medzinárodnej politiky I. (doc. Krištof)

4. 11., 8:30 - 16:30

Teórie medzinárodných vzťahov I. (doc. Krištof)

11. 11., 8:30 - 16:30

Politická geografia I. (dr. Jahelka)

11. 11., 9:00 - 15:00

Verejná správa (dr. Jahelka)

18. 11., 9:00 - 15:00

Politická filozofia 20. storočia I. (doc. Krištof)

25. 11., 8:30 - 16:30

O podmienkach predmetu Úvod do filozofie bude informovať doc. Milan Petkanič z Katedry filozofie.