Skočiť na hlavný obsah

ODBORNÝ REFERENT PRE ŠTUDIJNÉ A SOCIÁLNE ZÁLEŽITOSTI (24.06.2024)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR SOCIOLÓGIA (10.06.2024)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR POLITOLÓGIA (10.06.2024)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR PSYCHOLÓGIA (10.06.2024)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR PSYCHOLÓGIA (10.06.2024) - zastupovanie počas MD/RD

 


Ukončené výberové konania

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR FILOZOFIA (06.05.2024)

PROFESOR PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR FILOZOFIA (06.05.2024)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR POLITOLÓGIA (06.05.2024)

PROFESOR PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR POLITOLÓGIA (06.05.2024)

ODBORNÝ REFERENT PRE ŠTUDIJNÉ A SOCIÁLNE ZÁLEŽITOSTI (25.04.2024)

PROFESOR PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR SOCIOLÓGIA (04.04.2024)

PROFESOR PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR SOCIOLÓGIA (04.04.2024)

ODBORNÝ REFERENT PRE ŠTUDIJNÉ A SOCIÁLNE ZÁLEŽITOSTI (27.03.2024)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR SOCIOLÓGIA (01.06.2023)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR PSYCHOLÓGIA (29.05.2023)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR PSYCHOLÓGIA (29.05.2023)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR HISTÓRIA (02.05.2023)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR SOCIOLÓGIA (02.05.2023)

PROFESOR PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR SOCIOLÓGIA (03.04.2023)

PROFESOR PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR SOCIOLÓGIA (03.04.2023)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR SOCIOLÓGIA (03.04.2023)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR PSYCHOLÓGIA (03.04.2023)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR VEDY O UMENÍ A KULTÚRE (03.04.2023)

VEDÚCI/VEDÚCA KATEDRY KLASICKÝCH JAZYKOV (24.10.2022)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR VEDY O UMENÍ A KULTÚRE (14.09.2022)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR PSYCHOLÓGIA (12.09.2022)

SEKRETÁRKA KATEDIER (15.08.2022)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR KLASICKÁ ARCHEOLÓGIA (01.08.2022)

PROFESOR PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR DEJINY A TEÓRIE UMENIA (01.06.2022)

PROFESOR PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR SOCIOLÓGIA (01.06.2022)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR HISTÓRIA (01.06.2022)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR KLASICKÉ JAZYKY (01.06.2022)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR PSYCHOLÓGIA (01.06.2022)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR PSYCHOLÓGIA (01.06.2022)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR PSYCHOLÓGIA (01.06.2022)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR PSYCHOLÓGIA (01.06.2022)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR HISTÓRIA (22.04.2022)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR HISTÓRIA (22.04.2022)

PROFESOR PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR KLASICKÁ ARCHEOLÓGIA (22.04.2022)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR DEJINY A TEÓRIA UMENIA (11.04.2022)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR DEJINY A TEÓRIA UMENIA (11.04.2022)

PROFESOR PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR FILOZOFIA (11.04.2022)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR FILOZOFIA (11.04.2022)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR FILOZOFIA (11.04.2022)

PROFESOR PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR HISTÓRIA (11.04.2022)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR HISTÓRIA (11.04.2022)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR HISTÓRIA (11.04.2022)

PROFESOR PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR KLASICKÁ ARCHEOLÓGIA (11.04.2022)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR KLASICKÁ ARCHEOLÓGIA (11.04.2022)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR KLASICKÁ ARCHEOLÓGIA (11.04.2022)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR POLITOLÓGIA (11.04.2022)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR POLITOLÓGIA (11.04.2022)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR POLITOLÓGIA (11.04.2022)

PROFESOR PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR PSYCHOLÓGIA (11.04.2022)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR PSYCHOLÓGIA (11.04.2022)

PROFESOR PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR SOCIOLÓGA (11.04.2022)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR SOCIOLÓGIA (11.04.2022)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR PSYCHOLÓGIA (18.03.2022)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR KLASICKÁ ARCHEOLÓGIA (14.03.2022)

ODBORNÝ REFERENT PRE EKONOMICKÉ ČINNOSTI - 2. kolo (14.03.2022)

VEDÚCI/VEDÚCA KATEDRY KLASICKEJ ARCHEOLÓGIE (08.03.2022)

ODBORNÝ REFERENT PRE EKONOMICKÉ ČINNOSTI (03.02.2022)

PROFESOR PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR VEDY O UMENÍ A KULTÚRE (DEJINY A TEÓRIA KULTÚRY) (18.11.2021)

ODBORNÉHO REFERENTA PRE ŠTUDIJNÉ A SOCIÁLNE ZÁLEŽITOSTI (29.10.2021)

ODBORNÉHO REFERENTA PRE ŠTUDIJNÉ A SOCIÁLNE ZÁLEŽITOSTI (23.07.2021)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR PSYCHOLÓGIA (21.07.2021)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR FILOZOFIA (07.06.2021)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR HISTÓRIA (07.06.2021)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR PSYCHOLÓGIA (07.06.2021)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR PSYCHOLÓGIA (07.06.2021)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR SOCIOLÓGIA (07.06.2021)

PROFESOR PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR HISTÓRIA (26.04.2021)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR HISTÓRIA (26.04.2021)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR KLASICKÁ ARCHEOLÓGIA (26.04.2021)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR KLASICKÁ ARCHEOLÓGIA (26.04.2021)

PROFESOR PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR PSYCHOLÓGIA (25.01.2021)

PROFESOR PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR SOCIOLÓGIA (02.11.2020)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR SOCIOLÓGIA (02.11.2020)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR PSYCHOLÓGIA (09.09.2020)

ODBORNÉHO REFERENTA PRE PERSONÁLNU PRÁCU A STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV (13.07.2020)

ODBORNÉHO REFERENTA PRE ŠTUDIJNÉ A SOCIÁLNE ZÁLEŽITOSTI (13.07.2020)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR VEDY O UMENÍ A KULTÚRE (11.06.2020)

VÝBEROVÉ KONANIA (04.06.2020)

PROFESOR PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR POLITOLÓGIA (21.04.2020)

PROFESOR PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR VEDY O UMENÍ A KULTÚRE (13.12.2019)

ODBORNÝ REFERENT PRE ŠTUDIJNÉ A SOCIÁLNE ZÁLEŽITOSTI (13.11.2019)

VEDÚCI/VEDÚCA KATEDRY FILOZOFIE (04.11.2019)

ODBORNÝ ASISTENT pre študijný odbor Politológia a Psychológia (07.10.2019)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR FILOZOFIA (20.9.2019)

TAJOMNÍK/TAJOMNÍČKA FAKULTY (16.9.2019)

VEDÚCI KATEDRY HISTÓRIE (21.8.2019)

VEDÚCI KATEDRY FILOZOFIE (6.8.2019)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR FILOZOFIA (6.8.2019)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR FILOZOFIA - predĺženie (1.8.2019) - 2 pracovné miesta

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR FILOZOFIA (1.7.2019) - 2 pracovné miesta

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR FILOZOFIA (1.7.2019)

PROFESOR PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR FILOZOFIA (1.7.2019)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR KLASICKÉ JAZYKY (17.6.2019)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR DEJINY A TEÓRIA UMENIA (27.5.2019)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR DEJINY A TEÓRIA UMENIA (27.5.2019)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR POLITOLÓGIA (27.5.2019)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR ETIKA (14.5.2019)

PROFESOR PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR ETIKA (14.5.2019)

VEDÚCI KATEDRY ETIKY A MORÁLNEJ FILOZOFIE (14.5.2019)