Skočiť na hlavný obsah

Základné informácie

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.. Nová akcia Šport podporuje aktivity v rámci masového športu a prostredníctvom cezhraničnej spolupráce bude riešiť aj problémy ako doping, násilie a rasizmus. Viac informácií: http://www.erasmusplus.sk/

Základné informácie o programe Erazmus plus nájdete aj na stránke  oddelenia pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu Trnavskej univerzity v Trnave: http://www.truni.sk/erasmus-2


Kontakt

Filozofická Fakulta
Trnavská univerzita
Hornopotočná 23
918 43 Trnava

Fakultný koordinátor: doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik (erik.hrnciarik [at] truni.sk)


Zoznam partnerských univerzít
 
1. American university in Bulgaria (BG BLAGOEV03), Social and behavioural sciences, Political sciences
2. Masarykova Univerzita (CZ BRNO05), History of Art
3. Univerzita Palackého v Olomouci (CZ OLOMOUC01), Faculty of Philosophy, Department of Philosophy. Philosophy and Ethics, Department of History of Arts/Art (History of Art), Psychology, Classical Philology
4. University of Ostrava (CZ OSTRAVA02), History of Art, Philosophy/Aesthetic, Department of Psychology/Psychology, Department of Latin Language and Culture/Classical Languages
5. University of West Bohemia (CZ PLZEN01), Faculty of Philosophy and Arts, Department of Philosophy/Philosophy, Cognitive Studies, Systematic Philosophy
6. Heinrich Heine University Düsserdorf (D DUSSELD01), Arts
7. Ludwig-Maximilians-Universität München (D MUNCHEN01), Department Psychologie, Allgemeine Psychologie II/Psychology
8. Universität Osnabrück (D OSNABRU01), Computer Science, Philosophy
9. Eberhard Karls Universität Tübingen (D TUBINGE01), Faculty of Humanities/History and Archaeology
10. University of Salamanca (E SALAMAN02), Faculty of Psychology/Psychology
11. Tallin University Catherine´s College (EE TALLINN05), Philosophy and Ethics
12. Eotvös Loránd University (HU BUDAPES01), Department of Classical Archaeology, History and Archaeology
13. Pázmány Péter Catholic University (HU BUDAPES12), Faculty of Humanieties and Social Sciences/History and Archaeology
14. University of Debrecen (HU DEBRECE01), History
15. Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna (I BOLOGNA01), History and archeology
16. University of Latvia (LV RIGA01), Faculty of History and Philosophy, Philosophy, Cognitive studies, Systematic Philosophy
17. Universitetet i Bergen (N BERGEN01), Social and behavioural sciences
18. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Kazimierz Wielki University) (PL BYDGOSZ01), Humanities (except languages)
19. Polonia University in Czestochowa (PL CZESTOC03), Languages and Philological Sciences, Political sciences
20. Uniwersytet Jagielloński (PL KRAKOW01), Institute of archeology/Institute of Psychology/Philosophy and Ethics, Archaeology, Psychology
21. Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie (The Pontifical University of John Paul II in Cracow) (PL KRAKOW08), Philosophy
22. Jesuit University Ignatianum in Krakow (PL KRAKOW19) Humanities
23. Adam Miskiewicz University (PL POZNAN01), History
24. University of Warsaw (PL WARSZAW01), Antiquity of Southeastern Europe Research Centre/Archaeology
25. Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw (PL WARSZAW07), Philosophy and Ethics
26. Uniwersytet Wrocławski, The Institute of Political Science (PL WROCLAW01), Political sciences
27. Umeå Universitet (S UMEA01), Social and behavioural sciences
28. Uppsala Universitet Filosofiska Institutionen (S UPPSALA01), Philosophy, Cognitive studies, Systematic Philosophy
29. University of Ljubljana (SI LJUBLJA01), Faculty of Social Sciences, Social Sciences, Philosophy, Cognitive studies
30. University of Maribor (SI MARIBOR01), Philosophy and Ethics
31. Gazi University (TR ANKARA02), History and archeology
32. Akdeniz Ünicversitesi (TR ANTALYA 01), History and archaeology
33. Uludag Üniversitesi (TR BURSA01), Philosophy and Ethics, History and Archaeology
34. Pamukkale University (TR DENIZLI01), Archaeology
35. Mustafa Kemal University (TR HATAYA01), History and archaeology
36. Kahramanmaras Sutcu Imam University (TR KAHRAMA01) Deparment of Classical Archaeology, History and Archaeology
37. Selcuk University (TR KONYA01), History and archaeology
38. Osmaniye Korkut Ata University (TR OSMANIY 01), Archaeology39. Twente University (NL ENSCHEDE01), Philosophy, Cognitive Studies, Systematic Philosophy