Skočiť na hlavný obsah

Predseda senátu fakulty

doc. PhDr. Peter Žitný, PhD.
peter.zitny [at] truni.sk

 

Podpredseda senátu fakulty

PhDr. Pavol Krištof, PhD.
pavol.kristof [at] truni.sk

 

Zamestnanecká časť senátu fakulty

doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD.
lucia.novakova [at] truni.sk

doc. Mgr. Peter Labanc, PhD.
peter.labanc [at] truni.sk

Mgr. Katarína Karabová, PhD.
katarina.karabova [at] truni.sk

Mgr. Mgr. Michal Zvarík, PhD.
michal.zvarik [at] truni.sk

Mgr. Katarína Ihringová, PhD.
katarina.ihringova [at] truni.sk

PhDr. Kinga Izsóf Jurásová, PhD.
kinga.izsof.jurasova [at] truni.sk

Mgr. Radoslava Ristovská, PhD.
radoslava.ristovska [at] truni.sk

Mgr. Martin Fero, PhD.
martin.fero [at] truni.sk

 

Študentská časť senátu fakulty

Bc. Dominika Monika Koritková
dominika.monika.koritkova [at] tvu.sk

Bc. Zuzana Morongová
zuzana.morongova [at] tvu.sk

Bc. Patrícia Šuhajdová
patricia.suhajdova [at] tvu.sk

Nikola Slichová
nikola.slichova [at] tvu.sk

Denisa Želinská
denisa.zelinska [at] tvu.sk