Skočiť na hlavný obsah

V letných mesiacoch Katedra klasickej archeológie v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV (Klaudia Daňová) uskutočnili prieskum koryta Váhu pri meste Sereď, počas ktorého sme dokumentovali zachované drevené štruktúry mostov, ale ja iných, doposiaľ neidentifikovaných konštrukcií.

Prieskumu na brehu sa zúčastnili aj kolegovia z Katedry tvorby krajiny Technickej univerzity vo Zvolene, ktorí s nami spolupracujú na riešení problematiky v grante VEGA 2/0146/18: Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt. Vďaka ústretovosti pani M. Dikovej sme sa mohli zoznámiť aj s nálezmi z Váhu a dokumentáciou zmien jeho toku v Mestskom múzeu v Seredi.  

 

Na výskume sa zúčastnili študenti Katedry klasickej archeológie, naši absolventi aj kolegovia zo súkromných archeologikcých spoločností. Všetci spolupracujeme s cieľom vzájomne sa učiť a spoločne vytvotiť metodiku výskumu pre tečúce rieky, ktorá by sa v budúcnosti dala využiť pre všetkých kolegov.

   

Miroslava Daňová