Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Personálne zabezpečenie katedry filozofie

Vedúci katedry
Mgr. Mgr. Michal Zvarík, PhD.

Zástupkyňa vedúceho katedry
Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.

Tajomník katedry, študijný poradca a katedrový správca MAIS
Mgr. Milan Petkanič, PhD.

Kariérny poradca
doc. Mgr. Anton Vydra, PhD.

Interní členovia
prof. Dr. Mgr. Tomáš Hauer
doc. Mgr. Mgr. Peter Šajda, PhD.
doc. Mgr. Anton Vydra, PhD.
Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.
Mgr. Milan Petkanič, PhD.
Mgr. Mgr. Michal Zvarík, PhD.

Externý pedagóg
doc. Mgr. RNDr. Reginald A. Slavkovský OP, PhD.

Externí doktorandi
Mgr. Nikola Bakšová
PhDr. ThLic. Mgr. Ján Mičko, PhD.

Odborná administratívna pracovníčka
Emília Babicová