Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Personálne zabezpečenie katedry filozofie

Vedúca katedry
Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.

Tajomník
Mgr. Mgr. Michal Zvarík, PhD.

Interní členovia
prof. Dr. Mgr. Tomáš Hauer
doc. Mgr. Anton Vydra, PhD.
Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.
Mgr. Milan Petkanič, PhD.
Mgr. Mgr. Michal Zvarík, PhD.
Mgr. Ing. Michal Kutáš, PhD.

Interní doktorandi
Mgr. Jana Mišeková

Externí doktorandi
PhDr. Jakub Hajduk

Vedeckovýskumný pobyt
prof. Oleksiy Polunin (Kyjevská národná obchodno-ekonomická univerzita v Kyjeve)

Odborná administratívna pracovníčka
Emília Babicová