Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Personálne zabezpečenie katedry filozofie

Vedúci
prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.

Zástupca vedúceho
doc. RNDr. Mgr. Reginald A. Slavkovský OP, PhD.

Tajomník
Mgr. Renáta Kišoňová, PhD. 

Odborná administratívna pracovníčka
Emília Babicová


Interní členovia

Profesori
prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.
Dr. h. c. prof. ThDr. Josef Dolista , PhD.
prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc.
prof. Ing. Ján Letz, PhD., profesor emeritus

Docenti
doc. PhLic., Ing. Ľuboš Rojka, SJ, PhD.
doc. RNDr. Mgr. Reginald A. Slavkovský OP, PhD.
doc. Mgr. Ladislav Tkáčik OFMCap, PhD.


Mgr. Ing. Michal Kutáš, PhD. (koordinátor externého štúdia)
Mgr. Michaela Rušinová, PhD. (správa knižnice)
Mgr. Jana Trajtelová, PhD. (koordinátor LLP-Erazmus)
Mgr. Mgr. Michal Zvarík, PhD. (koordinátor Maisu)Interní doktorandi
Mgr. Miroslava Trogová (2.)

Externí doktorandi 
Mgr. Lenka Meravá (5.)
Mgr. Martin Poliačik (2.)
Mgr. Peter Cibira (7.)
JUDr. Mgr. Štefan Siskovič, PhD. (1.)
PhDr. Eva Sládeková (1.)