Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie pre študentov

Študijné oddelenie - kontakt

Zlata Cisárová, e-mail: zlata.cisarova@truni.sk
Mgr. Kristína Bujňáková, e-mail: kristina.bujnakova@truni.sk
Ing. Miroslava Bošnáková, e-mail: miroslava.bosnakova@truni.sk
tel.č. +421 33/5939 387

Stránkové hodiny pre študentov:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
10:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
-------------

 


Centrum prvého kontaktu

Jana Bachratá, e-mail: jana.bachrata@truni.sk
tel.č. +421 33/5939 374

Emília Babicová, e-mail: emilia.babicova@truni.sk
tel.č. +421 33/5939 361

Aktuality

Pozvánka na stretnutie s Dr. Kingou Wojtas-Jarentowskou, PhD.

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v rámci siete Etika a politika v Európskom kontexte, programu Európskych vysokoškolských mobilít CEEPUS, pozýva dňa 11.4.2019 na stretnutie s Dr. Kingou Wojtas-Jarentowskou, PhD. z  Inštitútu politológie Univerzity Kardinála Stefana Wyszyńskiego vo Varšave (Poľsko), na tému populizmus, jeho stratégie a uplatnenie v Európskej politickej praxi, a tiež vyvodenia etických dôsledkov pre súčasnú spoločnosť.

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium NŠP (Národný štipendijný program)

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2019/2020. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2019 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2019/2020. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Exkurzia 2019

Exkurzia kunsthistorikov do zahraničia 2019 Maďarsko, Slovinsko 29. apríl – 4. máj1. deň: Trnava–Fertórákos–Sopron–Sopronhorpács–Kőszeg–Szombathely2. deň: Ják–Égervár–Domanjševci–Selo–Bogojina–Lendava3. deň: Dornava–Ptuj–Ptujska Gora–Žiče–Celje–Šempeter4. deň: Ljubljana5. deň: Črna Vas–Stična–Muljava–Predjama–Hrastovlje–Koper–Piran6. deň: Lipica–Štanjel–Branik–Škofja Loka–Bled–TrnavaPredpokladaná cena je 300 eur na osobu. V tejto sume je zahrnutá doprava, ubytovanie s raňajkami a vstupy do pamiatok. Odchod je plánovaný 29. apríla o 8:00 zo Železničnej stanice v Trnave. V prípade záujmu sa prosím záväzne prihláste na kobeticadrian@gmail.com. Všetkých záujemcov o umenie a pamiatky srdečne pozývame!

Forum Tyrnaviense - prednášky pre verejnosť aj študentov

Katedra klasickej archeológie organizuje aj v letnom semestri 2018/19 cyklus prednášok FORUM TYRANVIENSE, ktorý je prístupný študentom aj verejnosti.PROGRAM:FebruárZuzana Chovanec (Fullbright Scholar, USA)21.2. o 9:30 v 4S1 - From poppies in the field to slumberous dreams: Investigating the history of the opium poppy in Central Europe and beyond. (Od makovic na poli po blúznive sny: Výskum historie siateho maku v Centrálnej Europe a širšom okolí)Veronika Dubcová (Ústav orientalistiky SAV, SK)26.2. o 16:30 v 1A1 - Verili starovekí Minojčania a Egypťania v podobné božstvá?MarecPierre O. Juhel (štipendista SAIA, Francúzsko)  19.3. o 16:30 v 1A1 - Celtic invasion of Macedon (Keltská invázia do Macedónie)Irena Radič Rossi (Professor at the Department of Archaeology, University of Zadar, HR)  - archeológia pod vodou26.3. o 16:30 v 1A1 - The Shipwreck of Gnalić - Mirror of Renaissance World (Vrak lode pri ostrove Gnalić - zrkadlo renesančného sveta)28.3. o 10:00 v 4S1  - Archaeology of Adriatic Shipbuilding and Seafaring (Archeológia stavania lodí a moreplavby na Jadrane)(Prednášky podporila Croatian Science Foundation)AprílMarek Kramár (nezávislý bádateľ, SK)  3.4. o 17:00 v 1A1  -  Athény a diadochovia. Athénske čestné dekréty pre kráľovských funkcionárov.Soňa Holičková (MMB – Reštaurátorské oddelenie/VŠVU - Katedra reštaurovania) 4.4. o 10:00 v 4S1    Základné princípy konzervácie archeologických materiálov. Teória a prax. Juraj Poláček (nezávislý bádateľ, SK)9.4. o 17:30 v 1A1  -  Perzské dobytie Jeruzalema v roku 614. Pokus o porozumenie katastrofy v súdobých dielach.Alain Bresson (Professor at the Department of Classics, University of Chicago)29.4. o 15:00 v 3P1  -   The denarius in Greece: Roman rule and Greek accommodation. (Denarius v Grécku: Rímske pravidlá a grécke "prevedenie")Prednášky v anglickom jazyku (Chovanec, Juhel, Radić Rossi, Bresson) nebudú rušené prekladom do slovenčiny.Viac informácií nájdete na Facebooku katedry.