Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie pre študentov

Študijné oddelenie - kontakt

Zlata Cisárová, e-mail: zlata.cisarova@truni.sk
Ing. Miroslava Bošnáková, e-mail: miroslava.bosnakova@truni.sk
Ing. Kristína Vyskočová, e-mail: kristina.vyskocova@truni.sk
tel.č. +421 33/5939 387

Stránkové hodiny pre študentov:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
10:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
-------------

 


Centrum prvého kontaktu

Jana Bachratá, e-mail: jana.bachrata@truni.sk
tel.č. +421 33/5939 374

Emília Babicová, e-mail: emilia.babicova@truni.sk
tel.č. +421 33/5939 361

Aktuality

Dekanské voľno pri príležitosti udelenia titulu "Dr.h.c." prof. PhDr. Márie Novotnej, DrSc.

Dekan Filozofickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave
udeľuje
študentom Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
v utorok 10. decembra 2019
v čase od 12.00 hod.

  
dekanské voľno

                                        
pri príležitosti slávnostného udelenia titulu doctor honoris causa (Dr.h.c.)
prof. PhDr. Márii Novotnej, DrSc.
Všetkých študentov fakulty zároveň  pozýva na slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave rozšírené o vedecké rady fakúlt,

Pozvánka na prednášku "Dobrovoľníctvo a rozvojová spolupráca"

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, Vás srdečne pozýva na prednášku o rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci, zameranú aj na tému „Dobrovoľníctvo a príklady rozvojovej spolupráce z praxe.“ Na našu fakultu zavíta riaditeľka SAMRS Lucia Kišš, ktorá nám porozpráva o pôsobení agentúry SAMRS, ktorá je rozpočtovou organizáciou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR).

Pozvánka na stretnutie s Doc. PaedDr. Martinom Dojčárom, PhD.

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2019, pozýva dňa 21. novembra 2019 na stretnutie s Doc. PaedDr. Martinom Dojčárom, PhD. z Katedry pedagogických štúdií, Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, na tému: Spiritualita, náboženstvo a dialóg.

Pozvánka
 

Pozvánka na stretnutie s Mgr. Evou Pechočiakovou Svitačovou, PhD.

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2019, pozýva dňa 15. 11. 2019 na stretnutie s Mgr. Evou Pechočiakovou Svitačovou, PhD. z Katedry spoločenských vied, Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, na tému: Spoločenská zodpovednosť podnikania na globalizovanom trhu.

Pozvánka
 

Stanovisko FF TU v Trnave k vyhodnoteniu predmetovej ankety za LS 2018/2019 a spokojnosti s kvalitou výučby a materiálovým vybavením za a.r. 2018/2019

V rámci predmetovej ankety študenti Filozofickej fakulty hodnotili celkovo 97 predmetov (čo je 14 menej, než bolo hodnotených v LS 2017/18). Na tieto predmety bolo zapísaných v LS 2018/19 celkovo  2 607  študentov (2 169 v LS 2017/18), avšak spätnú väzbu v podobe hodnotenia poskytlo len 230 študentov (čo je o 23 menej než v LS 2017/18). Priemerná návratnosť za fakultu poklesla na 13,1% (v porovnaní s 22% v LS 2017/18).