Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie pre študentov

Študijné oddelenie - kontakt

Zlata Cisárová, e-mail: zlata.cisarova@truni.sk
Mgr. Kristína Bujňáková, e-mail: kristina.bujnakova@truni.sk
Telefón (033) 5939387

Stránkové hodiny pre študentov:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
10:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
-------------

 


Centrum prvého kontaktu

Jana Bachratá, e-mail: jana.bachrata@truni.sk
Telefón (033) 5939374

Emília Babicová, e-mail: emilia.babicova@truni.sk
Telefón (033) 5939361

Aktuality

Mesto Hlohovec ponúka stážový program pre študentov vysokých škôl

Mesto Hlohovec opäť ponúka stážový program pre študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem rozšíriť oblasť svojho záujmu, spolupodieľať sa na chode mesta a získať praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru. Aktuálne otvárame ponuku stáží v piatich oblastiach, ktoré sú súčasťou agendy mestského úradu a mestského kultúrneho centra. Stáž bude prebiehať v letnom semestri, v období mesiacov marec až máj 2020. Program nie je honorovaný, benefitom je však zmysluplná práca s pridanou hodnotou v tíme skúsených odborníkov.

Dôležitý oznam k výsledkom výberového konania Erasmus+ (zo dňa 6.12.2019)

Na zverejnenú výzvu k podaniu prihlášok na na študijné mobility Erasmus+ sa k 5.12.2019 prihlásilo celkovo 22 študentov s 24 prihláškami na študijné pobyty a stáže v rámci programu Erasmus+. Výberová komisia pozorne preskúmala predložené žiadosti a podklady študentov (študijný priemer atď.) a vypočula si u jednotlivých záujemcov ich motivácie pre mobilitu, dôvody voľby konkrétnej univerzity či inštitúcie a odboru, jazykové kompetencie a pod.

Dekanské voľno pri príležitosti udelenia titulu "Dr.h.c." prof. PhDr. Márie Novotnej, DrSc.

Dekan Filozofickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave
udeľuje
študentom Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
v utorok 10. decembra 2019
v čase od 12.00 hod.

  
dekanské voľno

                                        
pri príležitosti slávnostného udelenia titulu doctor honoris causa (Dr.h.c.)
prof. PhDr. Márii Novotnej, DrSc.
Všetkých študentov fakulty zároveň  pozýva na slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave rozšírené o vedecké rady fakúlt,

Pozvánka na prednášku "Dobrovoľníctvo a rozvojová spolupráca"

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, Vás srdečne pozýva na prednášku o rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci, zameranú aj na tému „Dobrovoľníctvo a príklady rozvojovej spolupráce z praxe.“ Na našu fakultu zavíta riaditeľka SAMRS Lucia Kišš, ktorá nám porozpráva o pôsobení agentúry SAMRS, ktorá je rozpočtovou organizáciou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR).

Pozvánka na stretnutie s Doc. PaedDr. Martinom Dojčárom, PhD.

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2019, pozýva dňa 21. novembra 2019 na stretnutie s Doc. PaedDr. Martinom Dojčárom, PhD. z Katedry pedagogických štúdií, Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, na tému: Spiritualita, náboženstvo a dialóg.

Pozvánka