Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie pre študentov

Študijné oddelenie - kontakt

Ing Jana Krupová · E-mail
Tatiana Masnicová · E-mail
Zlata Cisárová · E-mail
Telefón (033)5939387

Stránkové hodiny pre študentov:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
10:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
-------------

 


Centrum prvého kontaktu

Jana Bachratá ·E-mail
Telefón (033)5939374

Emília Babicová ·E-mail
Telefón (033)5939361

Aktuality

Forum Tyrnaviense - prednášky pre verejnosť aj študentov

Katedra klasickej archeológie organizuje aj v letnom semestri 2018/19 cyklus prednášok FORUM TYRANVIENSE, ktorý je prístupný študentom aj verejnosti.PROGRAM:FebruárZuzana Chovanec (Fullbright Scholar, USA)21.2. o 9:30 v 4S1 - From poppies in the field to slumberous dreams: Investigating the history of the opium poppy in Central Europe and beyond. (Od makovic na poli po blúznive sny: Výskum historie siateho maku v Centrálnej Europe a širšom okolí)Veronika Dubcová (Ústav orientalistiky SAV, SK)26.2. o 16:30 v 1A1 - Verili starovekí Minojčania a Egypťania v podobné božstvá?MarecPierre O. Juhel (štipendista SAIA, Francúzsko)  19.3. o 16:30 v 1A1 - Celtic invasion of Macedon (Keltská invázia do Macedónie)Irena Radič Rossi (Professor at the Department of Archaeology, University of Zadar, HR)  - archeológia pod vodou26.3. o 16:30 v 1A1 - The Shipwreck of Gnalić - Mirror of Renaissance World (Vrak lode pri ostrove Gnalić - zrkadlo renesančného sveta)28.3. o 10:00 v 4S1  - Archaeology of Adriatic Shipbuilding and Seafaring (Archeológia stavania lodí a moreplavby na Jadrane)(Prednášky podporila Croatian Science Foundation)AprílMarek Kramár (nezávislý bádateľ, SK)  3.4. o 17:00 v 1A1  -  Athény a diadochovia. Athénske čestné dekréty pre kráľovských funkcionárov.Soňa Holičková (MMB – Reštaurátorské oddelenie/VŠVU - Katedra reštaurovania) 4.4. o 10:00 v 4S1    Základné princípy konzervácie archeologických materiálov. Teória a prax. Juraj Poláček (nezávislý bádateľ, SK)9.4. o 17:30 v 1A1  -  Perzské dobytie Jeruzalema v roku 614. Pokus o porozumenie katastrofy v súdobých dielach.Alain Bresson (Professor at the Department of Classics, University of Chicago)29.4. o 15:00 v 3P1  -   The denarius in Greece: Roman rule and Greek accommodation. (Denarius v Grécku: Rímske pravidlá a grécke "prevedenie")Prednášky v anglickom jazyku (Chovanec, Juhel, Radić Rossi, Bresson) nebudú rušené prekladom do slovenčiny.Viac informácií nájdete na Facebooku katedry.

Pozvánka na prednášku Jaroslavy Vydrovej

Srdečne vás pozývame na prednášku Jaroslavy Vydrovej, ktorá pracuje na Filozofickom ústave SAV a je šéfredaktorkou časopisu Ostium. Prednáška spojená s diskusiou sa uskutoční 12. 11. o 17:00 v miestnosti 411 na 4. poschodí FF TU v rámci pravidelných stretnutí ku grantu Povaha ľudského Ja z perspektívy kognitívnej vedy (na rozhraní filozofie, neurovedy, psychológie, etiky).