Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie pre študentov

Študijné oddelenie - kontakt

Zlata Cisárová, e-mail: zlata.cisarova@truni.sk
Ing. Miroslava Bošnáková, e-mail: miroslava.bosnakova@truni.sk
Ing. Kristína Vyskočová, e-mail: kristina.vyskocova@truni.sk
tel.č. +421 33/5939 387

Stránkové hodiny pre študentov:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
10:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
-------------

 


Centrum prvého kontaktu

Jana Bachratá, e-mail: jana.bachrata@truni.sk
tel.č. +421 33/5939 374

Emília Babicová, e-mail: emilia.babicova@truni.sk
tel.č. +421 33/5939 361

Aktuality

Stážový program pre študentov vysokých škôl

Mesto Hlohovec opäť otvára stážový program pre študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem rozšíriť oblasť svojho záujmu, spolupodieľať sa na chode mesta a získať praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru. Aktuálna ponuku stážového programu je otvorená na piatich odboroch mestského úradu. Stáž bude prebiehať v zimnom semestri, v období mesiacov október až december 2020. Program nie je honorovaný, benefitom je však zmysluplná práca s pridanou hodnotou v tíme skúsených odborníkov.

Oznam pre zahraničných študentov bakalárskeho a magisterského štúdia Filozofickej fakulty TU

Dňa 21. septembra 2020 o 10:30 hod. sa bude konať Webinár pre zahraničných študentov, ktorý bude realizovať Spoločnosť IOM Migration Information Centre (MIC) za účelom poskytnutia bližších informácii ohľadom prechodného pobytu na Slovensku, zdravotného poistenia, pracovných možností a ďalších otázok spojených so štúdium na Slovensku.

Zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia na akademický rok 2020/2021

1. Dodatočný zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov v systéme MAIS sa uskutoční nasledovne:

Príprava predmetov: 21. 09. 2020 (od 8:00) - 22. 09. 2020 (do 7:59)
(zverejnené pedagógom)

Prihlasovanie sa na predmety: 22. 09. 2020 (od 8:00) - 23. 09. 2020 (do 7:59)
(prístupné študentom)

Akceptácia alebo zamietnutie požiadaviek: 23. 09. 2020 (od 8:00) - 24. 09. 2020 (do 7:59)
(zverejnené pedagógom)

Zverejnenie výsledkov: 24. 09. 2020 (od 8:00) - 25. 09. 2020 (do 7:59)
(prístupné študentom)

Odovzdanie bakalárskych a magisterských diplomov

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia si môžu prevziať diplomy na študijnom oddelení
dňa 21.7.2020 v čase od 9:00-12:00 hod. a od 13:00-15:00 hod.

Absolventi bakalárskeho štúdia si so sebou prinesú:
- bakalársku prácu - dvakrát v pevnej väzbe a jedenkrát na CD nosiči (práce odovzdáte na oddelení centra prvého kontaktu)
Na základe odovzdania bakalárskej práce Vám môže byť odovzdaný diplom.