Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie pre študentov

Študijné oddelenie - kontakt

Zlata Cisárová, e-mail: zlata.cisarova@truni.sk
Ing. Miroslava Bošnáková, e-mail: miroslava.bosnakova@truni.sk
Ing. Kristína Vyskočová, e-mail: kristina.vyskocova@truni.sk
tel.č. +421 33/5939 387

Stránkové hodiny pre študentov:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
10:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
-------------

 


Centrum prvého kontaktu

Jana Bachratá, e-mail: jana.bachrata@truni.sk
tel.č. +421 33/5939 374

Emília Babicová, e-mail: emilia.babicova@truni.sk
tel.č. +421 33/5939 361

Aktuality

Odovzdanie bakalárskych a magisterských diplomov

Absolventi, ktorý ukončili štúdium v riadnom termíne bakalárskeho a magisterského štúdia a nezúčastnia sa na promóciách, môžu si prevziať diplomy na študijnom oddelení v dňoch 25.06.2021 – 02.07.2021 v čase od 9:00-12:00 hod.

Absolventi bakalárskeho štúdia si so sebou prinesú:
- bakalársku prácu - dvakrát v pevnej väzbe a jedenkrát na CD nosiči (práce odovzdáte na oddelení centra prvého kontaktu)
Na základe odovzdania bakalárskej práce Vám môže byť odovzdaný diplom.

Očkovanie zahraničných študentov z krajín mimo EÚ (Vaccination of non-EU university students)

Študentská rada vysokých škôl („ŠRVŠ“) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravili dotazník o predbežnom záujme zahraničných študentov o očkovanie. Na základe dotazníkov vyplnených zahraničnými študentmi (podľa záujmu, preferovaných miest a pod.) následne Ministerstvo školstva vytvorí očkovacie centrum, v ktorom budú mať zahraniční študenti možnosť sa dať zaočkovať. Ak chcete dostať informáciu o možnosti zaočkovať sa, prosím vyplňte dotazník kliknutím na nižšie uvedený link:

Harmonogram Mgr. ŠS a Bc. obhajob 2021 - náhradný a opravný termín

Štátne skúšky v AR 2020/2021 budú prebiehať online, prostredníctvom platformy MS Teams.Záujemcovia z verejnosti, ktorí sa chcú zúčastniť na verejnej časti obhajob sa môžu pripojiť prostredníctvom odkazov nižšie. Pripojenie je možné len pre verejné časti, preto Váš vstup do virtuálnej miestnosti musí byť schválený členom komisie. Pokým Váš vstup nebude schválený, budete vo virtuálnej čakárni. Harmonogram štátnych skúšok Mgr.Pripojenie sa do virtuálnej miestnosti - ŠS Mgr. Harmonogram štátnych skúšok Bc.Pripojenie sa do virtuálnej miestnosti - ŠS Bc. Dôležité informácie pre študentov:Ku vstupu do virtuálnej miestnosti budete prizvaní, nie je teda potrebné, aby ste sa pripájali cez webový odkaz.Z rôznych dôvodov môžete byť prizvaní o niečo skôr alebo neskôr, preto je dôležité aby ste boli prihlásení a online vo svojom účte Teams. Odporúčame skontrolovať si zapnuté audio na počítači.   Posledná aktualizácia: 8.6.2021 13:10

Informácie a harmonogram k obhajobám Bc. prác - psychológia externé 2021

Obhajoby Bc. prác v AR 2020/2021 budú prebiehať online, prostredníctvom platformy MS Teams.Záujemcovia z verejnosti, ktorí sa chcú zúčastniť na verejnej časti obhajob sa môžu pripojiť prostredníctvom odkazov nižšie. Pripojenie je možné len pre verejné časti, preto Váš vstup do virtuálnej miestnosti musí byť schválený členom komisie. Pokým Váš vstup nebude schválený, budete vo virtuálnej čakárni. Komisia 1 - vedúci komisie prof. Mgr. Peter Halama, PhD.Komisia 2 - vedúci komisie doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD. Na tomto odkaze nájdete Harmonogram obhajob bakalárskych prác (externá forma) pre AR 2020/2021.  Dôležité informácie pre študentov psychológie, 4. Bc. externá forma:Ku vstupu do virtuálnej miestnosti budete prizvaní, nie je teda potrebné, aby ste sa pripájali cez webový odkaz.Z rôznych dôvodov môžete byť prizvaní o niečo skôr alebo neskôr, preto je dôležité aby ste boli prihlásení a online vo svojom účte Teams. Odporúčame skontrolovať si zapnuté audio na počítači. Posledná aktualizácia: 15.5.2021 7:20

Informácie a harmonogram k obhajobám Bc. prác - psychológia denné 2021

 Obhajoby Bc. prác v AR 2020/2021 budú prebiehať online, prostredníctvom platformy MS Teams.Záujemcovia z verejnosti, ktorí sa chcú zúčastniť na verejnej časti obhajob sa môžu pripojiť prostredníctvom odkazov nižšie. Pripojenie je možné len pre verejné časti, preto Váš vstup do virtuálnej miestnosti musí byť schválený členom komisie. Pokým Váš vstup nebude schválený, budete vo virtuálnej čakárni. Komisia 1 - vedúci komisie prof. Mgr. Peter Halama, PhD.Komisia 2 - vedúci komisie doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD. Na tomto odkaze nájdete Harmonogram obhajob bakalárskych prác (denná forma) pre AR 2020/2021.  Dôležité informácie pre študentov psychológie, 3. Bc. denná forma:Ku vstupu do virtuálnej miestnosti budete prizvaní, nie je teda potrebné, aby ste sa pripájali cez webový odkaz.Z rôznych dôvodov môžete byť prizvaní o niečo skôr alebo neskôr, preto je dôležité aby ste boli prihlásení a online vo svojom účte Teams. Odporúčame skontrolovať si zapnuté audio na počítači. Posledná aktualizácia: 11.5.2021 20:25

Informácie a harmonogram k magisterským štátnym skúškam a obhajobám DP - psychológia 2021

 Štátne skúšky v AR 2020/2021 budú prebiehať online, prostredníctvom platformy MS Teams.Záujemcovia z verejnosti, ktorí sa chcú zúčastniť sa na verejnej časti skúšok sa môžu pripojiť prostredníctvom tohto odkazu. Pripojenie je možné len pre verejné časti, preto Váš vstup do virtuálnej miestnosti musí byť schválený členom komisie. Pokým Váš vstup nebude schválený, budete vo virtuálnej čakárni.Na tomto odkaze nájdete Harmonogram magisterských štátnych skúšok a obhajob diplomových prác pre AR 2020/2021.  Dôležité informácie pre študentov 2. Mgr. psychológia:Ku vstupu do virtuálnej miestnosti budete prizvaní, nie je teda potrebné, aby ste sa pripájali cez webový odkaz.Z rôznych dôvodov môžete byť prizvaní o niečo skôr alebo neskôr, preto je dôležité aby ste boli prihlásení a online vo svojom účte Teams. Odporúčame skontrolovať si zapnuté audio na počítači.   Posledná aktualizácia: 8.5.2021 9:20