Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie pre študentov

Študijné oddelenie - kontakt

Zlata Cisárová, e-mail: zlata.cisarova@truni.sk
Mgr. Kristína Bujňáková, e-mail: kristina.bujnakova@truni.sk
Ing. Miroslava Bošnáková, e-mail: miroslava.bosnakova@truni.sk
tel.č. +421 33/5939 387

Stránkové hodiny pre študentov:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
10:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
-------------

 


Centrum prvého kontaktu

Jana Bachratá, e-mail: jana.bachrata@truni.sk
tel.č. +421 33/5939 374

Emília Babicová, e-mail: emilia.babicova@truni.sk
tel.č. +421 33/5939 361

Aktuality

Dekanské voľno pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých - 30. októbra 2020

Dekan Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
udeľuje študentom Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
v piatok 30. októbra 2020

 

dekanské voľno

 

pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.

 

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik, v.r.
dekan Filozofickej fakulty TU

Webinár pre študentov vysokých škôl pochádzajúcich z krajín mimo EÚ

Migračné informačné centrum IOM pripravuje 6.10.2020 o 10:00 ďalší zo série informačných webinárov pre študentov vysokých škôl pochádzajúcich z krajín mimo EÚ. Tento krát v anglickom jazyku.

Informácia k eventu v anglickom jazyku na stránke MICu:
https://www.mic.iom.sk/en/news/678-webinar-for-foreign-students-from-non...

Stážový program pre študentov vysokých škôl

Mesto Hlohovec opäť otvára stážový program pre študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem rozšíriť oblasť svojho záujmu, spolupodieľať sa na chode mesta a získať praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru. Aktuálna ponuku stážového programu je otvorená na piatich odboroch mestského úradu. Stáž bude prebiehať v zimnom semestri, v období mesiacov október až december 2020. Program nie je honorovaný, benefitom je však zmysluplná práca s pridanou hodnotou v tíme skúsených odborníkov.

Oznam pre zahraničných študentov bakalárskeho a magisterského štúdia Filozofickej fakulty TU

Dňa 21. septembra 2020 o 10:30 hod. sa bude konať Webinár pre zahraničných študentov, ktorý bude realizovať Spoločnosť IOM Migration Information Centre (MIC) za účelom poskytnutia bližších informácii ohľadom prechodného pobytu na Slovensku, zdravotného poistenia, pracovných možností a ďalších otázok spojených so štúdium na Slovensku.

Zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia na akademický rok 2020/2021

1. Dodatočný zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov v systéme MAIS sa uskutoční nasledovne:

Príprava predmetov: 21. 09. 2020 (od 8:00) - 22. 09. 2020 (do 7:59)
(zverejnené pedagógom)

Prihlasovanie sa na predmety: 22. 09. 2020 (od 8:00) - 23. 09. 2020 (do 7:59)
(prístupné študentom)

Akceptácia alebo zamietnutie požiadaviek: 23. 09. 2020 (od 8:00) - 24. 09. 2020 (do 7:59)
(zverejnené pedagógom)

Zverejnenie výsledkov: 24. 09. 2020 (od 8:00) - 25. 09. 2020 (do 7:59)
(prístupné študentom)

Odovzdanie bakalárskych a magisterských diplomov

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia si môžu prevziať diplomy na študijnom oddelení
dňa 21.7.2020 v čase od 9:00-12:00 hod. a od 13:00-15:00 hod.

Absolventi bakalárskeho štúdia si so sebou prinesú:
- bakalársku prácu - dvakrát v pevnej väzbe a jedenkrát na CD nosiči (práce odovzdáte na oddelení centra prvého kontaktu)
Na základe odovzdania bakalárskej práce Vám môže byť odovzdaný diplom.