Skočiť na hlavný obsah

Vedúci katedry:
Mgr. Marcel Martinkovič, PhD., univerzitný docent (VUPCH)

Tajomník katedry:
PhDr. Pavol Krištof, PhD., univerzitný docent (VUPCH)

Profesori:
prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD. (VUPCH)
prof. PhDr. Vasyl Marchuk, DrSc. (VUPCH)

Docenti:
doc. Yevheniy Haydanka, PhD. (VUPCH)
PhDr. Pavol Krištof, PhD., univerzitný docent
Mgr. Marcel Martinkovič, PhD., univerzitný docent

Odborní asistenti:
PhDr. Tomáš Jahelka, Ph.D. (VUPCH)

Externí vyučujúci:
PhDr. Eduard Jambor, PhD., LL.M.
Mgr. Patrik Herman
Mgr. Jaroslav Valent

Správcovia katedrovej knižnice:
PhDr. Tomáš Jahelka, PhD.
Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.
Katedrová knižnica otvorená pre študentov v čase :
Streda od 15:30 – 16:30 hod.
Piatok 14:45 – 15:45 hod.