Skočiť na hlavný obsah

Mediálne výstupy členov katedry

Diskusná relácia "Do kríža": Ľudovít Štúr a odmietnutie Západu

hostia: Marcel Martinkovič, Dušan Škvarna, Ivan Eľko

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15289/416566

 

Diskusná relácia "Do kríža": Pocta Milanovi Hamadovi

hostia: Tomáš Jahelka, Valér Mikula, Alexandra Poláková Suchalová

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15289/388891

 

Diskusná relácia "Večera s Havranom": Martinská deklarácia

hostia: Tomáš Jahelka, Matej Hanula, Ivan Mrva, Juraj Buzalka

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15289/388891

 

Diskusná relácia "Večera s Havranom": Ján Lajčiak

hostia: Tomáš Jahelka, Sidónia Horňanová, Stanislav Vallo

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14084/265347

 

Okrem uvedených diskusných relácií je PhDr. Tomáš Jahelka, Ph.D. pravidelne pozývaný do spravodajských relácií RTVS (najmä Ranné správy RTVS), v ktorých sa vyjadruje k aktuálnym politickým a spoločenským témam.

Konferencia v Parlamente Českej republiky aj so zástupcom z našej katedry dr. Tomášom Jahelkom

Poslanecká snemovňa Parlamentu Českej republiky a Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny Českej republiky zorganizovali dňa 4. 12. 2018 podujatie pod názvom „Československo 1918-1928: 10 let revoluce v sociálním zákonodárství“.

Konferencia sa konala pod záštitou podpredsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomáša Hanzela. Snahou vystupujúcich účastníkov bolo ozrejmiť vplyv sociálnej politiky na politický vývoj prvej Československej republiky, či priblížiť riešenia ťažkej sociálnej situácie v povojnových rokoch. Podujatie však malo za cieľ nielen priblížiť historické fakty, ale porovnať aj vtedajšiu a dnešnú situáciu v sociálnej oblasti a pokúsiť sa nájsť riešenia sociálneho zmieru či vytvoriť prognózy a definovať potreby trhu práce v súčasnosti.

Z českej strany na konferencii vystúpili ministerka práce a sociálnych vecí ČR Jana Maláčová, bývalý premiér ČR Vladimír Špidla, poslanci parlamentu, zástupcovia zamestnaneckých a zamestnávateľských zväzov a predstavitelia akademickej obce.

Zo Slovenska boli účastníkmi konferencie minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter, Monika Benedeková, podpredsedníčka OZ KOVO, zástupkyňa Konferencie odborových zväzov SR, Brigita Schmögnerová, ministerka financií SR z rokov 1998-2002 a PhDr. Roman Jančiga zo Sociálnej poisťovne, absolvent politológie na našej fakulte.

Slovenskú akademickú obec zastupoval PhDr. Tomáš Jahelka, PhD. z Katedry politológie FF TU, ktorý vo svojom vystúpení a počas vstupov v rámci diskusného panela priblížil účastníkom konferencie sociálnu legislatívu po vzniku ČSR, a to najmä prijatie zákona o osemhodinovej pracovnej dobe z decembra 1918, históriu týchto snáh, hospodársku a sociálnu situáciu na Slovensku po skončení prvej svetovej vojny, či zákon o podpore v nezamestnanosti a ďalšie sociálne vymoženosti realizované po vzniku ČSR.

   

 

 

Katedra politológie participovala na oslavách 100. výročia ČSR a pripomenutí ďalších "osmičkových" rokov

Na oslavách stého výročia vzniku Československej republiky a pripomínaní si tzv. osmičkových rokov, ktoré prebiehali tento rok, participovali aj niektorí členovia Katedry politológie, ktorí sa zúčastnili diskusných relácií v médiách, či na iných verejných akciách a poskytli pre médiá rôzne vyjadrenia.

Sériu podujatí pod názvom Československé dni organizoval aj Slovenský rozhlas a Rádio Devín. Počnúc koncertom Štátnej filharmónie v Košiciach cez koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a ďalšie hudobné a dramatické diela boli súčasťou týchto predstavení aj verejné diskusie s odborníkmi a pamätníkmi daných „osmičkových“ udalostí. Udalostiam okolo mníchovskej konferencie z roku 1938 sa venovala relácia „Osmičková pyramída“ z 26. septembra, kde odbornú časť zastupovali Mgr. Tomáš Zálešák, PhD. z Katedry politológie FF TU a PhDr. Ivan Kamenec, CSc. z Historického ústavu SAV. Spolu s pamätníkmi priblížili tragické udalosti z konca septembra 1938, kedy bolo Československo nútené odstúpiť hitlerovskému Nemecku rozsiahle pohraničné územia.

Séria „Osmičkových pyradmíd“ vyvrcholila 25. októbra opäť verejnosti prístupnou diskusiou s pamätníkmi prvej Československej republiky, a to najmä s pani Annou Šestákovou, ktorá sa narodila štyri mesiace pred vznikom Československa. Odbornú časť diskutujúcich zastupovali český vojenský historik PhDr. Petr Švanda, CSc. a PhDr. Tomáš Jahelka, PhD. z Katedry politológie FF TU. Dôležitou súčasťou daného podujatia bola aj výstava archívnych fotografií slovenských legionárov, ktoré budú súčasťou pripravovanej knihy pamätí v editorstve Tomáša Jahelku a absolventa Katedry politológie FF TU PhDr. Romana Jančigu.

Rádio Devín sa 100. výročiu vzniku Československej republiky venovalo, okrem iných, aj v relácii „Večer na tému“ vysielanej 10. októbra. S moderátorom diskusie Omarom Mirzom sa rozprávali historička výtvarného umenia PhDr. Katarína Bajcurová, CSc., zo Slovenskej národnej galérie a PhDr. Tomáš Jahelka, PhD. z Katedry politológie FF TU. Diskutujúci sa zamerali témy, ktoré bezprostredne súviseli s týmto výročím, zamýšľali sa nad postavením Slovákov pred a po vzniku ČSR, rozobrali otázku, aký prínos znamenal pre Slovákov tento štát a čo sa dialo v oblasti kultúry a politiky. Relácia sa venovala aj potrebným presahom do prítomnosti a otázke, aký je vzťah k tomuto štátu na Slovensku v súčasnosti.

Mediálnym vyvrcholením z pohľadu Katedry politológie FF TU bola účasť jej zástupcu v televíznej relácii RTVS „Večera s Havranom“, ktorá sa vysielala 30. októbra v rámci osláv 100. výročia prijatia Martinskej deklarácie. Okolnosti vzniku tohto dokumentu, s tým súvisiaci vznik Československej republiky, pričlenenie územia Slovenska k tomuto štátu, charakter ČSR, postavenie Slovákov v nej, ale aj ďalšie témy tvorili obsah diskusnej relácie „Večera s Havranom“, v ktorej vystúpili historici Mgr. Matej Hanula, PhD. z Historického ústavu SAV, doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. z Matice slovenskej, sociálny antropológ doc. Mgr. Juraj Buzalka, M.A., PhD. z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK a Katedru politológie FF TU zastupoval PhDr. Tomáš Jahelka, PhD. Uvedení hostia predstavili okolnosti vzniku Martinskej deklarácie a s tým súvisiaci vznik Československej republiky, pričlenenie územia Slovenska k tomuto štátu, politický, sociálny a kultúrny charakter ČSR, postavenie Slovákov v nej, ale aj ďalšie témy. Diskusia predstavovala atraktívny formát, pretože v nej vystupovali nielen štyria rôzni odborníci z príbuzných odborov, ale reprezentovali aj v mnohých otázkach odlišné a nesúhlasné stanovisko, čo tvorilo diskusiu dynamickou a divácky atraktívnou.

----

100. rokov od vzniku Československej republiky očami politológa Dr. Jahelku

Počas minulého mesiaca, ktorý sa niesol v znamení osláv 100. výročia vzniku Československej republiky, zastupoval vo verejnom priestore Katedru politológie FF TU PhDr. Tomáš Jahelka, PhD., ktorý sa zúčastnil viacerých vystúpení v médiách (Televízne noviny v TV Markíza 30. 10. 2018, vyjadrenie v relácii TV Markíza „Reflex“), poskytol rozhovory, vyjadrenia pre tlačové agentúry či komentáre v dennej tlači (The Slovak Spectator, SITA, SME) a zúčastnil sa diskusných podujatí v RTVS (v rozhlase aj v televízii) či ako „panelista“ verejných diskusií (Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika).

Podávame správu z troch vystúpení:

Konzervatívny inštitút 24. 10. 2018

záznam: https://www.youtube.com/watch?v=kU9-3pQkhN4

Sté výročie vzniku Československa si pripomenul Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika diskusným podujatím v priestoroch bratislavského Pálffyho paláca. Pozvanie prijali literárny historik prof. Peter Zajac, poradca prezidenta republiky a bývalý veľvyslanec Slovenska v USA doc. Martin Bútora a politológ dr. Tomáš Jahelka, ktorý reprezentoval Filozofickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. Podujatie moderovala redaktorka RTVS Soňa Gyarfášová. Diskutujúci odborníci priblížili okolnosti vzniku Československej republiky, zamýšľali sa nad jej kultúrnym a politickým charakterom, rozobrali postavenie Slovákov v rámci tohto štátu, nezabudli však ani na súčasnosť a venovali sa aj reflexii súčasného stredoeurópskeho priestoru.

RTVS, Rádio Devín 25. 10. 2018

Slovenský rozhlas a Rádio Devín pripravili pri príležitosti osláv vzniku Československa sériu verejných podujatí pod názvom Československé dni v Rádiu Devín. Počnúc koncertom Štátnej filharmónie v Košiciach cez koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a ďalšie hudobné a dramatické diela séria podujatí vyvrcholila 25. októbra 2018 podujatím Osmičková pyramída. Vrcholom tejto verejnosti prístupnej udalosti bola diskusia s pamätníkmi prvej Československej republiky, a to najmä s pani Annou Šestákovou, ktorá sa narodila štyri mesiace pred vznikom Československa. Odbornú časť diskutujúcich zastupovali český vojenský historik PhDr. Petr Švanda, CSc. a PhDr. Tomáš Jahelka, PhD. z Katedry politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Dôležitou súčasťou daného podujatia bola aj výstava archívnych fotografií slovenských legionárov, ktoré budú súčasťou pripravovanej knihy pamätí v editorstve Tomáša Jahelku a absolventa Katedry politológie FF TU PhDr. Romana Jančigu.

RTVS, Dvojka, Večera s Havranom, 30. 10. 2018

Rozhlas a televízia Slovenska pripravili v rámci osláv 100. výročia prijatia Martinskej deklarácie viacero programov. Okolnosti vzniku tohto dokumentu, s tým súvisiaci vznik Československej republiky, pričlenenie územia Slovenska k tomuto štátu, okolnosti s tým späté, charakter ČSR, postavenie Slovákov v nej, ale aj ďalšie témy tvorili obsah diskusnej relácie „Večera s Havranom“, v ktorej vystúpili historici Mgr. Matej Hanula, PhD. z Historického ústavu SAV, doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. z Matice slovenskej, sociálny antropológ doc. Mgr. Juraj Buzalka, M.A., PhD. z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK a politológ PhDr. Tomáš Jahelka, PhD. z Katedry politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Diskusia predstavovala atraktívny formát, pretože v nej vystupovali nielen štyria rôzni odborníci z príbuzných odborov, ale reprezentovali aj v mnohých otázkach odlišné a nesúhlasné stanovisko, čo tvorilo diskusiu dynamickou a divácky atraktívnou.

Reláciu si je možné pozrieť v archíve:

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13042/171083

 

   

 ----

Prednáška dr. Schuylera Foerstera, amerického odborníka na európsku bezpečnostnú politiku

- - - -

Prednáška doc. Yevheniya Haydanku, PhD. na Filozofickej fakulte TU

 

Koncom zimného semestra (14. 12.) vystúpil s prednáškou pre študentov Filozofickej fakulty doc. Yevheniy Haydanka, PhD. z Katedry politických vied a verejnej správy Užhorodskej štátnej univerzity. Jeho výskumný pobyt na Katedre politológie FF TU bol koncentrovaný na analýzu optimalizácie a decentralizácie verejnej správy vzhľadom na medzihraničnú regionálnu spoluprácu podľa skúseností Trnavského VÚC. V súvislosti hľadania korelácii medzi procesmi demokratizácie a decentralizácie sa vo svojej prednáške Political developments and current political situation in contemporary Ukraine zameral na priblíženie základných politických etáp vo vývoji politického režimu na Ukrajine po rozpade Sovietskeho zväzu a osamostatnení Ukrajiny v roku 1991. V rámci svojej prednášky zdôraznil nielen význam ústavy a spôsob jej úpravy na Ukrajine v súvislosti fungovaním politických inštitúcii, ale aj charakter rozhodnutí politických elít a vplyv externých, zahraničných aktérov na transformačný proces demokratizácie a konsolidácie demokratických inštitúcii na Ukrajine. V kontexte charakterizácie jednotlivých vývojových etáp politického systému, zdôraznil základné aspekty spájajúce sa s výkonom moci jednotlivých prezidentov Ukrajiny ako najvýznamnejších politických činiteľov so širokými politickými kompetenciami. Na základe charakterizovania najväčších káuz, ktoré sa spájajú s výkonom funkcie jednotlivých prezidentov od Leonida Kučmu cez Viktora Juščenka, Viktora Janukovyča až po Petra Porošenka priblížil podnikateľské štruktúry tzv. oligarchov, ktoré vznikli v procese ekonomickej transformácie a dodnes vplývajú na výkon moci celoštátnych a regionálnych inštitúcií a fungovanie straníckeho systému. V kontexte analýzy vývoja od tzv. Oranžovej revolúcie v r. 2004 a výhry proeurópsky orientovaného Viktora Juščenka priblížil vnútro spoločenské pnutie medzi „proeurópsky“ a „prorusky“ orientovanou časťou krajiny, ktoré viedlo k Euromajdanu a následným udalostiam na Kryme a ozbrojenému konfliktu najmä v regiónoch Donecka a Luhanska. Študenti sa tak mohli na základe priblíženia politického vývoja na Ukrajine komplexne oboznámiť s významom najmä politických elít a funkčných politických strán formovaných zdola pri zavádzaní demokratických inštitúcii ako aj politických dosahoch netransparentnej privatizácie štátneho majetku pri zachovaní silného politického centra bez širšej možnosti občianskej kontroly.

- - - -

Pozvánka na prednášku

Pozývame na prednášku doc. Yevheniya Haydanku, ktorý je na našom pracovisku na výskumnom pobyte. Docent Yevheniy Haydanka pôsobí na Katedre politických vied a verejnej správy na Užhorodskej štátnej univerzite. Vo svojej prednáške sa zameria na zásadné momenty vo vývoji politického systému na Ukrajine.

Prednáška sa uskutoční vo štvrtok 14.12. v 5S1 od 11:15.