Skočiť na hlavný obsah

Exkurzie trnavských kunsthistorikov do zahraničia

Spoznávanie umeleckých diel a pamiatok naživo je neodmysliteľnou súčasťou dejín umenia. Aj z toho dôvodu je každý rok zvykom, že sa študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia, pedagógovia a absolventi Katedry dejín a teórie umenia zúčastnia exkurzie do zahraničia. Vedúcim exkurzie je Ing. arch. Ivan Gojdič, ktorý tiež pripravuje trasu, podľa toho, akú destináciu si prváci vyberú. Poslednými krajinami kam sme zamierili boli: Česko, pričom zájazd sa venoval najmä okoliu Prahy, ďalej Rumunsko, konkrétne jeho časti Maramureš, Transylvánia, moldavské Rumunsko, Bukovina a v minulom roku to bolo Poľsko, kde študenti navštívili Krakov a ďalšie územie regiónu Malopoľsko. Všetci sa spolu presúvajú vlastným autobusom postupne od pamiatky k pamiatke, zatiaľčo o výklad sa na každej zastávke postarajúštudenti sami, svojimi referátmi. Nejde vždy len o známe turistické miesta, často sú to práve naopak pamiatky, ku ktorým sa bežný turista nedostane, nie sú nijak označené, ba často k nim nevedie ani asfaltová cesta. Podobné momenty sú zdrojom situácií, kedy vzniká množstvo zábavných momentov a historiek, ktoré sa potom tradujú od ročníka k ročníku. Takýmto spôsobom

 

výučby dochádza k tomu, že môžu študenti sledovať umelecké diela tak ako to robili v minulosti tí, pre ktorých boli určené, pozorovať okolité prostredie, ale aj viesť o danom predmete živú diskusiu. Tento rok sa vyberieme do severného Talianska, pričom plánujeme navštíviť tak významné lokality ako je Ravenna, Bologna, Parma či Miláno a ďalšie.

 

 

Dostať sa pamiatkam pod kožu

 

Medzi mnohými odvetviami dejín umenia, ktoré môžeme nazvať teoretické, vytŕča pamiatkový výskum svojou primárne praktickou povahou. Jeho základom je doslova vstúpiť do pamiatky. Na toto o nič menej podstatné zameranie sa nezabúda ani na našej katedre a preto sa vždy na konci letného semestra koná dvojtýždňová pamiatková prax. Počas nej sa študenti 2. ročníka zaoberajú historickým vývojom konkrétnej stavby, jej architektonickými hodnotami a napokon aj jej technickým stavom a obnovou. Študenti po semestri teórie pamiatkovej starostlivosti s Ing. arch. Ivanom Gojdičom prejdú na dva týždne priamo k historickému objektu. Na ňom sa učia zameranie, popis, dokumentáciu, prácu s archívnymi prameňmi a napokon aj invazívny výskum, teda sondovanie omietok a muriva stavby špachtľou, kladivom a klinom. Ich práca je plnohodnotným pamiatkovým výskumom a jej výstup je využitý pri ďalšej obnove. Pamiatky, ktoré prešli v posledných rokoch rukami našich študentov dokazujú, že náš záujem je rôznorodý. Boli to napríklad meštiansky dom č. 28, na Námestí mieru v Trenčíne (2014), južné krídlo kaštieľa v Seredi (2015), kláštor hieronymitov v Štiavnických baniach (2016) a posledným výskumom, ktorý je súčasťou dlhodobého projektu, je výskum Stummerovej nemocnice v Topoľčanoch (2017), viac sa mu venuje samostatný článok. Okrem množstva nadobudnutých schopností a metodických znalostí je pre pamiatkovú prax príznačná aj dobrá nálada pri spoločných večeroch utužujúcich pracovný kolektív.

 

 

 

 

EXKURZIE


2012 – Východomaďarsko-sedmohradský okruh

2013 – Východočesko – sliezský okruh

2014 – Benátsky okruh

2015 – Pražský okruh

2016 – Maďarsko-rumunský okruh

2017 - Malopoľsko

2018 - Severné Taliansko

 

PAMIATKOVÁ PRAX


2017 - Topoľčany - Stummerova nemocnica

2016 - Štiavnické Bane - Kláštor hieronymitov

2015 – Sereď – kaštieľ, južné krídlo

2014 – Trenčín, nám. Mieru 28 – meštiansky dom

2014 – Koliňany – stredoveký kostol

2013 – Bratislava – Pálffyho palác na Ventúrskej ul.

2012 – Pezinok – zámok, exteriér južného krídla

2011 – Hlohovec – zámok

2010 – Holíč – kaštieľ, koniareň a tabačiareň

2010 – Pezinok – kaštieľ, južné krídlo, interiér