Skočiť na hlavný obsah

Vedúca katedry
doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD.

Tajomníčka
doc. Mgr. Katarína Ihringová, PhD.

Študijný poradca pre bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium
doc. Mgr. Katarína Ihringová, PhD.

Katedrový správca MAIS
doc. Mgr. Katarína Ihringová, PhD.

Osoba zodpovedná za uskutočnenie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu Dejiny a teória umenia na všetkých stupňoch
prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

Profesori
prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.
prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.
prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.

Docenti
doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD.
doc. Mgr. Katarína Ihringová, PhD.
doc. Mgr. Peter Megyeši, PhD.

Odborní asistenti
Mgr. Martina Vyskupová, PhD.

Interní doktorandi
Mgr. Adrián Kobetič
Mgr. Adam Korcsmáros
Mgr. Katarína Orviská
M.A. Martina Mrázová
Mgr. Dominik Štrbo

Externí doktorandi
Mgr. Eva Hasalová
Mgr. Andrea Smitková