Skočiť na hlavný obsah

Katedra dejín a teórie umenia zabezpečuje denné štúdium v jednoodborových študijných programoch Dejiny a teória umenia na bakalárskom a magisterskom stupni. Popri dennom štúdiu poskytuje aj externú formu štúdia v doktorandskom študijnom programe Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry. V doktorandskom študijnom programe sú ponúkané témy reflektujúce špecifické okruhy odborného záujmu a bádania školiteľov, vzhľadom k čomu môže byť vedecká časť študijného programu realizovaná buď plne na FF TU v Trnave, alebo na externej vzdelávacej inštitúcii – Ústave dejín umenia CVU SAV v Bratislave.

 1. Bakalársky stupeň štúdia
  (študijný program 16810: Dejiny a teória umenia)
   
 2. Magisterský stupeň štúdia
  (študijný program 16808: Dejiny a teórie umenia)
   
 3. Doktorandský stupeň štúdia
  (študijný program 11910 (int.), 103350 (ext.): Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry)

Jednotlivé študijné programy sú dostupné na verejnom portáli informačného systému MAIS