Skočiť na hlavný obsah

SandrArt


Medzinárodné umelecko-historické sympózium SandrArt

Katedra dejín a teórie umenia Vás pozýva na Medzinárodné umelecko-historické sympózium SandrArt, ktoré  sa uskutoční v dňoch 9. a 10. marca 2016 v miestnosti 1A1 na prvom poschodí. Podujatie sa bude skladať z prvého prednáškového dňa, kedy renomovaní hostia z odboru Dejín a teórie umenia z Českej a Slovenskej republiky predstavia svoje príspevky týkajúce sa tohtoročného podtitulu sympózia Umenie „hominis recentis“ na úsvite novoveku. Druhý deň sa bude niesť v znamení prednášok študentov domácej a hosťujúcich katedier dejín a teórie umenia z Česka a Slovenska. Súčasťou bude, ale tiež sprievodný program a bohatá diskusia účastníkov.

 


Program

Streda, 9. 3. 2016

8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov
9:00 – 9:15 Otvorenie sympózia – príhovor
9:15 – 9:30 doc. PhDr. Ondřej Jakubec, PhD. "Renesanční epitaf: obraz, médium, pramen"
10:30 – 10:45 coffee break
10:45 – 12:00 PhDr. Blanka Kubíková, PhD. "Portrétní malířství v českých zemích v 16. století"
12:00 – 13:00 Obedňajšia prestávka
13:00 – 14:15 Mgr. Ingrid Halászová, PhD. "Vznik a popularizácia portrétnych galérií v prostredí ranonovovekej uhorskej šľachty"
14:30 – 16:30 Komentovaná prehliadka mesta

Štvrtok, 10. 3. 2016

9:00 – 9:15 Andrea Uváčiková (Masarykova univerzita v Brně) "Obraz v kontexte digitálnej doby"
9:20 – 9:35 Mikoláš Vrla (Univerzita Palackého v Olomouci)
"Pozdně románská a gotická kamenosochařská skulptura hradu Buchlova"
9:40 – 9:55 Matúš Martinák (Trnavská univerzita v Trnave)
"K stredovekému pôvodu troch vybraných kostolov"
10:00 – 10:15 Vendula Prostředníková (Univerzita Palackého v Olomouci) "Nástěnná malba 17. století v českých zemích"
10:20 – 10:35 Alena Bohdalková (Univerzita Palackého v Olomouci) "Trpaslík v barokním umění a kultuře"
10:40 – 11:00 coffee break
11:00 – 11:15 Martin Šolc (Masarykova univerzita v Brně) "Gomperzové – židovští šlechtici"
11:20 – 11:35 Anna Prištiaková (Prešovská univerzita) "Súčasní slovenskí hudobní skladatelia v emigrácii"
11:40 – 11:55 Ľubomír Augustín (Univerzita Komenského v Bratislave) „Východiská sakrálnej architektúry klasicizmu na Slovensku“
12:00 – 12:15 Lucie Urbánková (Masarykova univerzita v Brně) "Umění knižní vazby. Česká nakladatelská vazba konce 19. a začátku 20. století"
12:30 – 12:45 Katarína Janíčková (Trnavská univerzita v Trnave) "Baťovská architektúra v Partizánskom a problém jej ochrany"