Skočiť na hlavný obsah

Na tejto stránke si môžete stiahnúť články zo zborníkov Acta Psychologica Tyrnaviensia.

 

Acta Psychologica Tyrnaviensia 21 (r. 2017)

Celý zborník si môžete stiahnúť tu: Stiahnúť

Pozvané príspevky:

Imrich Ruisel - Inteligencia v kontexte múdrosti

Dorota Kornas-Biela, Aleksandra Biela-Wołońciej - Selected psychosocial and psycholinguistic aspects of a consumptionist lifestyle

Adam Biela - The behavioral economic approach in consumer decision analysis

Výskumné smerovanie katedry:

Peter Halama, Peter Žitný, Michal Kohút - Aplikácia moderných psychometrických postupov v adaptácii a analýze psychologických testov

Daniela Jánošíková, Marián Špajdel - Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu

Marián Špajdel - Vzťah kognitívnych schopností a funkčnej asymetrie mozgových hemisfér

Mária Dědová, Iveta Schusterová - Násilie a šikanovanie z aspektu teórie, výskumu a praxe

Kinga Izsóf Jurásová, Marína Bednárová - Nerozhodnosť v kontexte rezistencie voči zmene a vybraných spôsobov rozhodovania

Zuzana Vašková, Mária Dědová - Percepcia sociálnej opory, sebaúčinnosti, skupinovej účinnosti v súvislosti so šikanovaním

Iveta Schusterová - Možnosti pohybovej terapie s tanečnými prvkami pri zúskostňujúcom sebaobraze u obetí násilia s posttraumatickou stresovou poruchou

Jana Kunová - Konštruktívne a kategorické myslenie v súvislosti s konceptom boha a zmysluplnosťou

Jana Vindišová - Výskyt emocionálneho distresu u pacientov so sclerosis multiplex s v perspektíve bio – psycho – sociálneho modelu

Peter Žitný - Iracionálne kognície z aspektu sociálnej nespravodlivosti v medziľudských vzťahoch

Lucia Martinčeková - Využitie edukačnej intervencie odpustením pri práci s rodičom po vražde dieťaťa

Michal Kohút - Odlišné fungovanie položiek medzi mužmi a ženami v Inventári Veľkej Päťky (BFI)

Veronika Kohútová - Špecifiká poradenského vzťahu s adolescentami v dištančnom poradenstve

Simona Navarová, Daniela Jánošíková, Marián Špajdel - Poruchy autistického spektra – vybraté kognitívne špecifiká v diagnostickom procese

Kinga Izsóf Jurásová - Estetické hodnotenie umeleckých diel v kontexte osobnosti, odbornosti a emocionálneho stavu diváka

Mária Dědová - Spokojnosť so životom z pohľadu učiteľov

Lenka Náčinová, Mária Dědová - Význam copingových stratégií v kontexte intervencie šikanovania u pedagógov

Služby psychologického poradenstva na Trnavskej univerzite

Eva Naništová, Mária Dědová - K(roky) etablovania Psychologickej ambulancie na Trnavskej univerzite

Recenzie

Mária Dědová - Pedagogická a školská psychológia

Mária Dědová - Výskum šikanovania v prostredí školy

Marián Špajdel - Digitálna demencia (?)