Skočiť na hlavný obsah

Konzultačné hodiny nájdete v profiloch vyučujúcich. Platia len počas prednáškového obdobia daného semestra (pozri harmonogram akademického roka).
 

Vedúci katedry:
prof. PhDr. Marián Špajdel, PhD.

Tajomník:
doc. PhDr. Peter Žitný, PhD.

 

Katedrový správca MAIS/EZP a kreditový poradca:
doc. Mgr. Michal Kohút, PhD.

Katedrový kariérny poradca:
Mgr. Veronika Kohútová, PhD. (MD)

 

Interní zamestnanci:
prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.
doc. PhDr. Mária Dědová, PhD.
doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
PhDr. Kinga Izsóf Jurásová, PhD.
Mgr. Jana Bieščad, PhD. (rod.Vindišová)
Mgr. Iveta Schusterová, PhD.
Mgr. Lucia Záhorcová, PhD.
Mgr. Mária Kozelková, PhD.
Ing. et Mgr. Peter Teličák, PhD.
Mgr. Patrik Havan, PhD.

 

Externí zamestnanci:
prof. PhDr. Ján Grác, CSc., DrSc.
RNDr. Barbora Cimrová, PhD.
Mgr. Mário Schwarz, PhD.

 

Interní doktorandi:
Mgr. Žofia Dršťáková - zofia.drstakova [at] tvu.sk 
Mgr. Rastislav Janičík - rastislav.janicik [at] tvu.sk
Mgr. Filip Jendrol - filip.jendrol [at] tvu.sk
Mgr. Denisa Marcinechová - denisa.marcinechova [at] tvu.sk
Mgr. Radoslav Merva - radoslav.merva [at] tvu.sk
Mgr. Veronika Mihaliková - veronika.mihalikova [at] tvu.sk
Mgr. Filip Uhrovič - filip.uhrovic [at] tvu.sk

 

Externí doktorandi: 
Mgr. Veronika Bibková
Mgr. Michal Masár
Mgr. Monika Rubalová
Mgr. Vladimír Filipovič