Skočiť na hlavný obsah

Konzultačné hodiny nájdete v profiloch vyučujúcich. Platia len počas prednáškového obdobia daného semestra (pozri harmonogram akademického roka).
 

Vedúci katedry:
doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD., univer. prof.

Tajomník:
doc. PhDr. Peter Žitný, PhD.

 

Katedrový správca MAIS/EZP a kreditový poradca:
Mgr. Michal Kohút, PhD.

Katedrový kariérny poradca:
Mgr. Veronika Kohútová, PhD.

 

Interní zamestnanci:
prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.
doc. PhDr. Mária Dědová, PhD.
doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
PhDr. Kinga Izsóf Jurásová, PhD.
Mgr. Jana Vindišová, PhD.
Mgr. Iveta Schusterová, PhD.
Mgr. Mário Schwarz, PhD.
Mgr. Jana Kunová, PhD.
Mgr. Lucia Záhorcová, PhD.
Mgr. Mária Kozelková, PhD.
Ing. et Mgr. Peter Teličák, PhD.

 

Externí zamestnanci:
prof. PhDr. Ján Grác, CSc., DrSc.
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.
doc. ThLic. MUDr. Marian Mráz, PhD.
RNDr. Barbora Cimrová, PhD.

 

Interní doktorandi:
Mgr. Filip Uhrovič
Mgr. Denisa Marcinechová

 

Externí doktorandi: 
Mgr. Veronika Biblová
Mgr. Alexander Gregor
Mgr. Eva Rajčaniová