Skočiť na hlavný obsah

Exkurzia 2019

Exkurzia kunsthistorikov do zahraničia 2019 Maďarsko, Slovinsko 29. apríl – 4. máj

1. deň: Trnava–Fertórákos–Sopron–Sopronhorpács–Kőszeg–Szombathely

2. deň: Ják–Égervár–Domanjševci–Selo–Bogojina–Lendava

3. deň: Dornava–Ptuj–Ptujska Gora–Žiče–Celje–Šempeter

4. deň: Ljubljana

5. deň: Črna Vas–Stična–Muljava–Predjama–Hrastovlje–Koper–Piran

6. deň: Lipica–Štanjel–Branik–Škofja Loka–Bled–Trnava

22. február 2019