Skočiť na hlavný obsah

Vedúci katedry
Mgr. Mgr. Michal Zvarík, PhD.

Zástupkyňa vedúceho katedry a koordinátorka mobilít
doc. Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.

Tajomník katedry, študijný poradca a katedrový správca MAIS
doc. Mgr. Milan Petkanič, PhD.

Osoba zodpovedná za uskutočnenie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu Filozofia na všetkých stupňoch
prof. Mgr. et Mgr. Peter Šajda, PhD.

Kariérny poradca a poradca pre akademické písanie
doc. Mgr. Anton Vydra, PhD.

Interní členovia
prof. Dr. Mgr. Tomáš Hauer
prof. Mgr. et Mgr. Peter Šajda, PhD.
doc. Mgr. Anton Vydra, PhD.
doc. Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.
doc. Mgr. Milan Petkanič, PhD.
Mgr. Mgr. Michal Zvarík, PhD.

Interní doktorandi
Mgr. Roman Pikulík

Externí doktorandi
Mgr. Nikola Bakšová
PhDr. ThLic. Mgr. Ján Mičko, PhD.
Mgr. Pavla Minarovičová

Administratívna pracovníčka
jana.jeskova [at] truni.sk (Ing. Mgr. Jana Ješková)